Download MP3

Đại Đức Thích Phước Tiến 2016 – Nguồn Gốc Và Mật Nghĩa Chú Đại Bi (KT64)

Bài pháp thoại do đại đức Thích Phước Tiến giảng nhân khóa tu một ngày an lạc lần 64 tại Tu Viện Tường Vân
Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến | Đại Đức Thích Phước Tiến giảng http://bit.ly/thaythichphuoctien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung

Bài liên quan