Bài pháp thoại “Cũng Bình Thường Thôi” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết pháp nhân khóa tu Một Ngày An Lạc lần 63 tại Tu Viện Tường Vân ngày 28/02/2016 (21/01/Bính Thân).

Download MP3

Bài liên quan