Trang Chủ Danh mục Bộ Kinh Sớ – Thiền Tông

Danh mục: Bộ Kinh Sớ – Thiền Tông

kinh luat luan 25

Uyển Lăng Lục Của Thiền Sư Hoàng Bá Đoạn Tế

Đường Bùi Hưu tập. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
kinh luat luan 34

Vạn Thiện Đồng Quy Tập

Tống Diên Thọ thuật. Bản Việt dịch của Thích Minh Thành
kinh luat luan 9

Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca

Đường Huyền Giác soạn. Bản Việt dịch của Trúc Thiên
kinh luat luan 14

Thiền Tông Vĩnh Gia Tập

Đường Huyền Giác soạn. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
phap bao 5

Tín Tâm Minh

Tùy Tăng Xán Tác. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Thích Thanh Từ
kinh luat luan 26

Truyền Tâm Pháp Yếu Của Thiền Sư Hoàng Bá

Đường Bùi Hưu tập. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
kinh luat luan 14

Thanh Quy Của Ngài Bách Trượng

Nguyên Đức Huy trọng biên. Bản Việt dịch của Thích Phước Sơn
kinh luat luan 7

Ngữ Lục Của Thiền Sư Thụy Châu Động Sơn Lương Giới

Minh Ngữ Phong Viên Tín. Quách Ngưng Chi Biên. Bản Việt dịch của Thích Đạo Tâm
kinh luat luan 36

Ngữ Lục Của Thiền Sư Viên Châu Ngưỡng Sơn Huệ Tịch

Minh Ngữ Phong Viên Tín. Quách Ngưng Chi Biên. Bản Việt dịch của Thích Đạo Tâm
kinh luat luan 18

Giải Nghi Thiền Tông

Nguyên Trí Triệt thuật. Bản Việt dịch của Thích Đồng Tiến - Thích Chúc Hiền
kinh luat luan 4

Ngữ Lục Của Thiền Sư Quân Châu Động Sơn Ngộ Bổn

Nhựt Bổn Huệ ấn hiệu. Bản Việt dịch của Thích Đạo Tâm
kinh luat luan 23

Luận Tối Thượng Thừa

Đường Hoằng Nhẫn thuật. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
phap bao 7

Ngữ Lục Của Thiền Sư Đàm Châu Quy Sơn Linh Hựu

Minh Ngữ Phong Viên Tín. Quách Ngưng Chi Biên. Bản Việt dịch của Thích Đạo Tâm
kinh luat luan 28

Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Mãn Giác dịch

Tống Trọng Hiển tụng cổ, Khắc Cần bình xướng. Bản Việt dịch của Thích Mãn Giác
phap bao 2

Thiếu Thất Lục Môn

Khuyết danh. Bản Việt dịch (1) của Nguyễn Minh Tiến. Bản Việt dịch (2) của Trúc Thiên
kinh luat luan 13

Ngữ Lục Thiền Sư Tào Sơn Bản Tịch

Nhật Bổn Huyền Khiết biên. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
kinh luat luan 8

Kinh Pháp Bảo Đàn (Đôn Hoàng)

Đường Pháp Hải tập. Bản Việt dịch của Thích Mãn Giác
kinh luat luan 35

Kinh Pháp Bảo Đàn

Nguyên Tông Bảo Biên. Việt dịch 1: Thích Thanh Từ. Việt dịch 2: Thích Duy Lực. Việt dịch 3: Thích Nữ Trí Hải. Việt dịch 4: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến
kinh luat luan 20

Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Thanh Từ dịch

Tống Trọng Hiển tụng cổ, Khắc Cần bình xướng. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
phap bao 13

Chứng Đạo Ca

Tác giả: Sa-môn Huyền Giác đời Đường. Việt dịch: Nguyên Thuận

Xem Nhiều