thich phuoc tien gioi khong trom cuop

Giới không trộm cắp

Của cải, tài sản phương tiện sống của mỗi người, do lao tâm, lao lực, đổi bằng mồ hôi, nước mắt, chăm chuyên cần mẫn, vun quén,...
avatar2

Đạo Phật Vì cuộc Đời

Đạo Phật sinh ra từ cuộc đời, được nuôi dưỡng bởi cuộc đời và đang tồn tại vì cuộc đời..
phan-bbiet-chinh-ta

Đức Phật dạy chúng ta cách phân biệt người chính, kẻ tà

Một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ kheo: “Nếu có người ở...
avatar2

Kinh Pháp Cú – Câu 158

"Trước hãy tự đặt mình vào chánh đạo rồi sau giáo hóa kẻ khác, hiền giả như vậy mới tránh khỏi điều lỗi lầm xảy ra"
nguoi-mu-va-nguoi-que

Người mù và người què

Có một người bị mù và một người bị què chân sống chung với nhau trong một gia đình, trong đó có vài người khác cùng chung...
avatar2 1

Kinh Pháp Cú – Câu 137

"Nếu lấy dao gậy hại người toàn thiện, toàn nhân, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong mười điều này : Thống khổ về tiền tài bị tiêu mất, thân thể bị bại hoại, bị trọng bệnh bức bách, bị tán tâm loạn ý, bị vua quan bách hại, bị vu trọng tội, bị quyến thuộc ly tán, bị tài sản tan nát, phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt, và sau khi chết bị đọa vào địa ngục"
vua-chua-ca-ngoi-duc-phat

Vua chúa ca ngợi Đức Phật

Vua A-xà-thế (Ajatasattu) sau khi gây ra tội lỗi tày đình, sát hại phụ vương để soán ngôi, trong lòng đang vị những mặc cảm tội lỗi dày vò....
avatar2

Kinh Pháp Cú – Câu 124

"Với bàn tay không thương tích, có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc ; với người không làm ác thì không bao giờ bị ác"
ung dung loi phat day

Ứng dụng lời Phật dạy

Việc tu hành trong đời sống chính là nói chuyện, bách bộ, ăn cơm, làm việc, ngủ nghỉ.... Không luận làm việc gì đều có thể khế hợp...
avatar2 1

Kinh Pháp Cú – Câu 116

"Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác làm lành giờ nào thì tâm liền ưa chuyện ác giờ ấy"
ngoi tam bao duoc hinh thanh

Ngôi Tam bảo được hình thành

Với ba lần thỉnh cầu và phát khởi thiện nguyện hộ trì giáo pháp của Phạm Thiên, Ðức Thế Tôn quyết định gióng lên tiếng trống pháp...
avatar2

Kinh Pháp Cú – Câu 159

"Nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy sửa mình rồi sau sửa người. Tự sửa mình vốn là điều khó nhất"
hay tu minh thap duoc len ma di

Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi

Một lần, khi đức Phật nhuốm bệnh ở Beluvà, trước sự lo âu buồn khổ của tôn giả Ananda (Trường III, trang 101), và một lần khác, trước tin...
avatar2

Tùy Duyên Ứng Dụng Lời Phật Dạy

Tùy duyên, tùy hoàn cảnh để ứng dụng lời Phật dạy 1 cách thích hợp nhất trong cuộc sống.Hãy nhìn đạo Phật bằng trí tuệ, đừng nhìn bằng tín ngưỡng máy móc thông thường.
bong hoa

Bông Hoa (hay Tăng trưởng)

Nhân duyên ở Sāvatthi … Này các Tỷ-kheo, Ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với Ta. Này các Tỷ-kheo, người nói Pháp không...
avatar2

Thiền Trong Đời Sống Hằng Ngày

Không siêng năng tu tập, kiềm chế cảm xúc, nhận diện bản thân... chúng ta sẽ thất bại trong việc thiết lập các mối quan hệ với cộng đồng - xã hội, vô tình tạo nên những hố sâu ngăn cách giữa ta và người khác.

Bài mới