avatar

Làm thiện bằng tiền của người mất, họ sẽ hưởng được bao nhiêu phần công đức?

Người mất đã lâu nhưng tiền của người mất còn lại, người nhà mang đi cúng dường, từ thiện, bố thí... thì người đã mất sẽ hưởng...
avatar-1

Vì sao tu lâu không hết khổ?

Tu tập là cách để rút ngắn lại nghiệp xấu mà mình đang phải đối diện. Thế nhưng, nhiều người tu rất lâu nhưng cái khổ đó vẫn tồn tại và còn tệ hơn. Nguyên nhân về vấn đề này sẽ được Thầy Phước Tiến giải thích dưới đây.
jose-luis-sanchez-pereyra-776705-unsplash-Copy

Giáo lý tối thượng của con đường tu tập

BỐ THÍ tối thượng được tìm thấy trong sự không tham luyến.TRÌ GIỚI tối thượng là một tâm thức an bình.NHẪN NHỤC tối thượng là sự khiêm...

Khi chết đột ngột, sẽ tái sanh về đâu?

Tùy theo nghiệp nhân con người đã gây tạo trong qúa khứ có sai khác, mà đến khi lâm chung mỗi người hấp hối đều có những biểu hiện lâm chung khác nhau.
avatar2-3

Tâm bình thường là đạo

Theo thiển ý, tâm bình thường là tâm với một thái độ vô cầu, không vướng mắc. Tâm bình thường cũng có thể hiểu là tâm an trú trong sự bình an, tĩnh mặc, như mặt nước hồ thu, yên tịnh, trong sáng, soi rọi và ôm trọn tất cả những cảnh trí quanh mình, mà hoàn toàn không bị đắm say, hay xáo trộn, dính mắc.
Đại Thừa và sự liên hệ với Tiểu Thừa (P1)

Đại Thừa và sự liên hệ với Tiểu Thừa (P1)

ĐẠI THỪA VÀ SỰ LIÊN HỆ VỚI TIỂU THỪA Nguyên tác: Nalinaksha Dutt - HT. Thích Minh Châu dịch, Nhà xuất bản Thành Phố Hồ Chí Minh 1999 LỜI DỊCH GIẢ Tôi dịch...
Bước Đầu Học Phật - 17. Tu trong mọi hoàn cảnh

Bước Đầu Học Phật – 17. Tu trong mọi hoàn cảnh

-17- Tu trong mọi hoàn cảnh Có nhiều người nghĩ rằng, tu là phần riêng của những kẻ rảnh rang nhàn hạ, những người thừa của thừa tiền, còn mình làm...
DBH - 1. Lời nói đầu

DBH – 1. Lời nói đầu

Năm Mươi  Bài Tụng Duy Biểu là cuốn sách về tâm lý và siêu hình học của Phật giáo, giúp cho chúng ta hiểu được sự hoạt động của...
Để hiểu đạo Phật (P2)

Để hiểu đạo Phật (P2)

VẤN ĐỀ TỰ DO Ý CHÍ "Nous avons trouvé une étrange empreinte sur les rivages de l’inconnu. Nous avons établi des théories profondes l’une après l’autre pour expliquer leur origine....
Cách xưng hô trong chùa

Cách xưng hô trong chùa

Thông thường ở ngoài đời mình kính trọng ai hay có những cử chỉ kính, nể, sợ và khi mình khinh khi ai có những cử chỉ trái ngược...
Kinh Doanh Thành Công

Kinh Doanh Thành Công

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, vườn Ghosita, rồi Tôn giả Sàriputta đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có...
Trái Tim Của Bụt - Bài 10 Sống giây phút hiện tại

Trái Tim Của Bụt bài 10: Sống giây phút hiện tại

Trái Tim Của Bụt bài 10: Sống giây phút hiện tại Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 1993 chúng ta ở tại Xóm thượng và học tiếp về...

Hạt gạo của “Bà Thanh Đề Thế Kỷ 21”

Câu chuyện đầy cảm động về một bà lão nghèo chăm sóc cha bệnh nặng, vì muốn tạo phước cho cha nhưng không có tiền cúng dường nên đã cố gắng mót lúa, rồi tự tay tách thành từng hạt gạo mấy tháng trời để mang cúng dường chùa, sẽ cho ta hiểu hơn về giá trị của vật cúng dường từ tâm, nó lớn đến dường nào!
Trái Tim Của Bụt - Bài 16 Chánh định

Trái Tim Của Bụt bài 16: Chánh định

Trái Tim Của Bụt bài 16: Chánh định Hôm nay là ngày 16 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại Xóm Hạ, học tiếp về tứ diệu đế. Hôm trước...
vi sa mon va thien than

Sống Trong Thực Tại – Chương 8: Nội tâm tĩnh lặng

CHƯƠNG VIII Nội tâm tĩnh lặng Buông thư, tâm rỗng lặng Không trước ý dụng công Không dừng, không bước tới Điềm đạm tợ hư không. (Viên Minh) Theo Phật giáo, thế giới loài người thuộc...
Auto Draft

Có tài sản lớn

Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, dạy các Tỷ kheo: Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ kheo, vị Thánh đệ tử được gọi...

Bài mới