Bản sao của Bản sao của kinh phap cu pham song yeu 7

Kinh Pháp Cú – Phẩm Song Yếu (Câu 7 – 8)

Câu 7: Những người chỉ muốn sống trong khoái lạc, không chịu nhiếp hộ các căn, uống ăn vô độ biếng nhác chẳng tinh cần, họ thật là...
tai-thi-phap-thi

Tài thí – pháp thí

Ðời quá khứ cách đây vô số kiếp, ở cõi Diêm Phù Ðề có một nước lớn tên là Ba La Nại. Thuở đó có một người...
Giáo Trình Phật Học - 15. “Thiền Minh Sát” Của Phật Giáo

Giáo Trình Phật Học – 15. “Thiền Minh Sát” Của Phật Giáo

Trong tiếng Pali, từ 'Vipassana' là danh từ ghép hai từ khác là: “Vi” có nghĩa là “bằng nhiều cách khác nhau” và “passana” có nghĩa là “thấy”. Vì...
kinh phap cu pham song yeu 1

Kinh Pháp Cú – Phẩm Song Yếu (Câu 1-2)

Câu 1: Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp nói năng hoặc hành...
avatar2

Thân Vô Thường Nhưng Đừng Bạc Đãi

Thân tuy vô thường nhưng đừng bạc đãi, bỏ bê hay hắt hủi. Hãy xem thân là phương tiện giúp ta tu tập, mang lại lợi ích cho cuộc đời này.
avatar2

Thiền Trong Đời Sống Hằng Ngày

Không siêng năng tu tập, kiềm chế cảm xúc, nhận diện bản thân... chúng ta sẽ thất bại trong việc thiết lập các mối quan hệ với cộng đồng - xã hội, vô tình tạo nên những hố sâu ngăn cách giữa ta và người khác.
avatar2

Bản Lĩnh Người Xuất Gia

Người xuất gia là con người bước đi một con đường cao rộng, một con đường sống vì tất cả mọi người, một con đường bắt đầu bước vào cuộc hy sinh mà không có những nhu câu riêng cho bản thân mình. Đó là một con người đạo đức, giàu lòng vị tha, thương yêu chúng sanh.
Trí tuệ là tối thượng

Trí tuệ là tối thượng

Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala, tại ngôi làng tên Sàla. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, ví như trong loài...
Nhờ cúng dường với tâm hoan hỉ được phước báu vô lượng

Nhờ cúng dường với tâm hoan hỉ được phước báu vô lượng

Ngày xưa, tại nước Câu-lưu-xa có vị vua tên là Ác Sinh. Một hôm, vua nhìn thấy có con mèo vàng từ phía đông bắc của đại sảnh đi...
Auto Draft

Thiền và Giáo

Một thời, Tôn giả Mahàcunda trú ở Cetì, tại Sahajàti. Tại đây, Tôn giả gọi các Tỷ kheo: Này chư Hiền, một số Tỷ kheo chuyên tâm về Pháp không...
tham an nan bao

Thâm ân nan báo

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Ngài cho gọi các Tỷ kheo: Có hai hạng người, này các Tỷ kheo, Ta nói không thể trả ơn được....
Tam Độc và Pháp Đối Trị

Tam Độc và Pháp Đối Trị

THERAVADA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY TAM ĐỘC VÀ PHÁP ĐỐI TRỊ MAHA THONGKHAM MEDHIVONGS Chùa Kỳ Viên tái bản PL. 2546 - DL. 2002 Dàn bài  Lời tựa - Dẫn nhập  Giải về Tham lam  Giải về Sân...
Auto Draft

Nguyên nhân phung phí tài sản

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Bấy giờ, Singàlaka, gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, chắp tay đảnh lễ sáu phương. Rồi Thế...
avatar2 1

Kinh Pháp Cú – Câu 133

"Chớ nên nói lời thô ác. Khi ngươi dùng lời thô ác nói với người khác thì người khác cũng dùng lời thô ác nói với ngươi. Thương thay những lời nói nóng giận, thô ác, chỉ làm cho các ngươi đau đớn khó chịu như dao gậy mà thôi"
Không phải của tôi

Không phải của tôi

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, cái gì không phải của các ông, hãy tử tỏ nó. Từ bỏ nó sẽ...
Sống Trong Thực Tại - Chương 2: Trở về thực tại

Sống Trong Thực Tại – Chương 2: Trở về thực tại

CHƯƠNG II: Trở về thực tại Xin trả chim đôi cánh Đôi cánh nhẹ bay xa Ta trở về lặng lẽ Một mình ngắm mây qua                                            (Viên Minh) Con người từ lúc mới sơ sinh đã...

Bài mới