Auto Draft

Nhân duyên của giàu và nghèo

Một thời, Thế Tôn ở Sàvatthi, tại tinh xá ông Anàthapindika. Có thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn: Thưa Thế Tôn, do nhân gì, duyên...
avatar

Cải đạo có tội không?

Thưa Thầy, con là người ngoại đạo, con rất thích học Phật pháp vì đạo Phật quá hay. Hôm nay con muốn Quy y theo đạo Phật...

Vì sao trong chùa hay sử dụng màu vàng?

Vì sao trong chùa hay sử dụng màu vàng?
Trái Tim Của Bụt - Bài 17 Pháp ấn

Trái Tim Của Bụt – Bài 17 Pháp ấn

Hôm nay là ngày 20 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại xóm Thượng và học tiếp về bát chánh đạo. Pháp ấn Trong bài trước chúng ta đang học...

Khi chết đột ngột, sẽ tái sanh về đâu?

Tùy theo nghiệp nhân con người đã gây tạo trong qúa khứ có sai khác, mà đến khi lâm chung mỗi người hấp hối đều có những biểu hiện lâm chung khác nhau.
Tuệ giác vô ngã

Tuệ giác vô ngã

Một thời, Thế Tôn trú ở Bàranasi, tại Isipitana, chỗ vườn Nai. Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến, sau khi đảnh lễ, thưa Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, có...
Bước Đầu Học Phật - 27. Học Phật bằng cách nào?

Bước Đầu Học Phật – 27. Học Phật bằng cách nào?

-27- Học Phật bằng cách nào? Hỏi  học Phật bằng cách nào, tức là hỏi đến phương pháp học Phật. Ở thế gian môn học nào cũng có phương pháp riêng...
Giáo Trình Phật Học - 01. Cuộc đời của Đức Phật

Giáo Trình Phật Học – 01. Cuộc đời của Đức Phật

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 I CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT NỘI DUNG  1. Đản Sinh 2. Lời Tiên Tri 3. Lễ Hội Cày...
Auto Draft

Bố thí và cúng dường như pháp

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, mẹ của Nanda, nữ gia chủ người Velukandaki làm một thí vật...
Hình Ảnh Người Mẹ Trong Kinh

Hình Ảnh Người Mẹ Trong Kinh

Có nhiều hình ảnh người mẹ trong Kinh Phật. Để dâng cúng tất cả những người mẹ trên đời, sau đây xin dịch một số kinh, hoặc dịch trích đoạn, hoặc...
Giáo Trình Phật Học - 17. Tam Tạng Kinh Điển Của Phật Giáo

Giáo Trình Phật Học – 17. Tam Tạng Kinh Điển Của Phật Giáo

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 ---o0o--- XVII TAM TẠNG KINH ĐIỂN CỦA PHẬT GIÁO  MỤC LỤC 1. Tam Tạng Kinh Điển (Tipitaka, Ba...
Lời Phật Dạy Trong Kinh Tạng Nikaya Tập 1

Lời Phật Dạy Trong Kinh Tạng Nikaya Tập 1

LỜI PHẬT DẠY TRONG KINH TẠNG NIKAYA TẬP 2 Quảng Tánh Nhà xuất bản Tôn Giáo LỜI NÓI ĐẦU Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya là kết tập những bài viết trong mục Lời Phật...
Chánh tri kiến

Chánh tri kiến

Một thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có sáu trường hợp này không thể xảy ra. Thế nào là...
Trái Tim Của Bụt - Bài 06 Quá trình văn tư tu

Trái Tim Của Bụt – Bài 06 Quá trình văn tư tu

Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 12 năm 1993, chúng ta ở tại Xóm Thượng và học tiếp về tứ diệu đế. Chúng ta đang nói về chánh...
An bình tĩnh lặng (P3)

An bình tĩnh lặng (P3)

Nhiều người trí thức khi đến với đạo Phật thường dành rất nhiều thì giờ để tìm hiểu, bàn luận suông về các vấn đề trừu tượng, tâm lý,...
Auto Draft

Xứng đáng là ruộng phước

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại khu vườn ông Anàthapindika, gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, thành tựu sáu pháp này, Tỷ kheo đáng được cung...

Bài mới