Chính là buông bỏ những thói hư tật xấu, cái tham muốn quá nhiều, cái sân giận thường niên, cái tôi và sự mê muội không nhận định rõ ràng phải trái, từ đó tạo ra muôn ngàn tánh xấu như ganh tị, đố kỵ, hơn thua, thù ghét, giận hờn, ích kỷ, cố chấp… tất cả những tánh xấu đó gây nên nhiều oan trái giữa dòng đời, nhiều nghiệp chướng, đó chính là cái Nhân xấu để tạo cái Quả báo sau này.

buong bo

Nhìn thấu và buông bỏ là một cách tự thanh lọc tâm mình, cũng là cách dừng nghiệp và chuyển nghiệp.

Sống không giận hờn, không oách trách, không thù ghét…tập sống biết phân biệt đúng sai, biết tạo nhân thì sẽ có quả, để cư xử cho đúng. Đời người ngắn ngủi qua mau, sống sao cho chân thật thiện lành, sống có tình nghĩa … là tạo cho mình con đường hướng thiện hướng thượng. Cũng chính là biết cách thương mình.
-st-