Có những quan điểm cho rằng: “Dân chúng còn nghèo nhiều quá, tại sao chúng ta không lấy tiền để ban tặng cho những người nghèo khổ mà lại đem đi xây chùa, như thế là phí phạm”
Quan điểm này đúng hay sai? Mời cả nhà cùng nghe Sư Phụ chia sẻ nhé!!

Trích từ pháp thoại: Ngôi chùa – nguồn gốc, ý nghĩa và vai trò