27 C
Ho Chi Minh
Thursday, 14 December, 2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 42 - Thầy Thích Pháp Hòa ( mới 2017 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 42 – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 08-07-2017 tại Tu Viện Tây Thiên (Canada)
Phật Không Độ Được Người Không Có Duyên - Thích Thiện Tuệ

Phật Không Độ Được Người Không Có Duyên – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Giác Huệ (Quận 7, HCM), ngày 10-12-2017