27 C
Ho Chi Minh
Sunday, 27 May, 2018
Sức Mạnh Quán Tự Tại - Thầy Thích Pháp Hòa tại Chùa Đông Hưng 2017

Sức Mạnh Quán Tự Tại – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Đông Hưng (Virginia Beach, VA), ngày 29.10.2017
Ai Xứng Mặc Cà Sa - TT. Thích Bửu Chánh

Ai Xứng Mặc Cà Sa – Thích Bửu Chánh

Giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 10-05-2018
Tứ Nhiếp Pháp - Thuật Đắc Nhân Tâm - Thầy Thích Phước Tiến 2018 tại Đài Loan

Tứ Nhiếp Pháp – Thuật Đắc Nhân Tâm – Thích Phước Tiến

Giảng tại Đạo Tràng Phổ Bi (Taipei Xinchoang - Đài Loan), ngày 01-04-2018 (16-02-Mậu Tuất)
Sám Hối Phần 1 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối Phần 1 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 01-03-2018
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 25: Phép Tắc Khi Thọ Thực -Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 25: Phép Tắc Khi Thọ Thực -Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 27/03/2018
Bốn Điều Tối Thượng - Thích Nữ Như Lan

Bốn Điều Tối Thượng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Trường An (X. Tân Ngãi - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 11/04/2018
Hành Hương Phần 5 - HT Thích Trí Quảng 2018

Hành Hương Phần 5 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 01-04-2018
Thù Thắng Của Ba La Mật - Thầy Thích Pháp Hòa ngày 28.10.2017

Thù Thắng Của Ba La Mật – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Đông Hưng (Viginia Beach, VA), ngày 28.10.2017
Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược: Khái Quát Về Giới Luật - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược: Khái Quát Về Giới Luật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 11/04/2018
Tu Trong Chướng Duyên - Thích Thiện Tuệ

Tu Trong Chướng Duyên – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Phước Viên (Quận Bình Thạnh - HCM), ngày 13-05-2018
Sám Hối Có Còn Bị Quả Báo Không Và Có Hết Tội Không - Thích Thiện Tuệ

Sám Hối Có Còn Bị Quả Báo Không Và Có Hết Tội Không – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Bùi Bửu (TX. Dĩ An - T. Bình Dương), ngày 06-05-2018
Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 01: Phần Tựa - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 01: Phần Tựa – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền(H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 02/05/2018
Người Biết Vun Bồi An Lạc (Khóa tu Phật Thất 88) - Thích Quảng Thiện

Người Biết Vun Bồi An Lạc (KTPT 88) – Thích Quảng Thiện

Giảng trong Khóa Tu Phật Thất lần thứ 88 tại chùa Hoằng Pháp, ngày 10-05-2018
Bao Giờ Hết Nạn Mê Tín Ở Việt Nam (KT90) - Thích Phước Tiến 2018

Bao Giờ Hết Nạn Mê Tín Ở Việt Nam (KT90) – Thích Phước Tiến

Giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 90 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 06-05-2018