Làm Đẹp Quốc Độ Của Mình - Thầy Thích Pháp Hòa ( TV. Tuệ Viên, Toronto , 1.7.2018 )

Làm Đẹp Quốc Độ Của Mình – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Viện Tuệ Viên, Toronto, ngày 1.7.2018
Lộ Trình Tâm Của Người Cư Sĩ - HT. Thích Viên Giác

Lộ Trình Tâm Của Người Cư Sĩ – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 07.11.2018
Thực Tập Từ Bỏ Theo Lời Phật Dạy - Thích Nữ Như Lan

Thực Tập Từ Bỏ Theo Lời Phật Dạy – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 02/10/2018
Phật Dạy 3 Điều Quán Niệm - Thích Nữ Như Lan

Phật Dạy 3 Điều Quán Niệm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Tiên Long Cổ Tự (H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 24/09/2018
Ý Nghỉa Thí Thực Cô Hồn Phần 2 - Thích Thiện Thuận

Ý Nghỉa Thí Thực Cô Hồn Phần 2 – Thích Thiện Thuận

Giảng trong khóa huân tu lần 58 tại Viện Chuyên Tu, ngày 21-10-2018
Tu Tập Theo Lời Phật Dạy - Thích Nữ Như Lan

Tu Tập Theo Lời Phật Dạy – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 14/08/2018
Thần Thông Không Bằng Đạo Thông - Thầy Thích Pháp Hòa (Ngày 16.9.2018)

Thần Thông Không Bằng Đạo Thông – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Thiện Đạo (Đài Bắc - Đài Loan) ngày 16.9.2018