27 C
Ho Chi Minh
Wednesday, 21 February, 2018
Đối Trị Căn Bệnh Vọng Tâm - Thích Nữ Hương Nhũ

Đối Trị Căn Bệnh Vọng Tâm – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tai đạo tràng Chùa Sắc Tứ Kim Cang (TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên), ngày 21-12-2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 14, 15, 16: Pháp Y - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 14, 15, 16: Pháp Y – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 20/12/2017
Niệm Phật Vãng Sanh Là Nhu Cầu Thiết Yếu - Thầy Thích Phước Tiến

Niệm Phật Vãng Sanh Là Nhu Cầu Thiết Yếu – Thích Phước Tiến

Giảng tại Hội Trường Yerba Buena (Miền bắc California, Hoa Kỳ), ngày 09-12-2017
Người Có Ba Mắt Phần 2 - Thích Pháp Hòa

Người Có Ba Mắt Phần 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Linh Quang, ngày 23-09-2017
Người Có Ba Mắt 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa 2017

Người Có Ba Mắt 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Linh Quang (Hoa Kỳ) ngày 23-09-2017
Trân Quý Từng Hạnh Lành - Thích Nữ Như Lan

Trân Quý Từng Hạnh Lành – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Thọ (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 12/12/2017
Thể Hiện Tình Thương - Thầy. Thích Pháp Hòa (Sept 3, 2017)

Thể Hiện Tình Thương – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 03-09-2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 13: Uống Nước Từ Bi - Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 13: Uống Nước Từ Bi – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 19/12/2017
Người Biết Tu - Thích Nữ Như Lan

Người Biết Tu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Khánh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 08/12/2017
Chuyển Hóa Nỗi Khổ Niềm Đau - Thích Nữ Như Lan

Chuyển Hóa Nỗi Khổ Niềm Đau – Thích Nữ Như Lan

Giảng tải chùa Minh Bửu (TP. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 06/12/2017
Phát Triển Tâm Từ - Thầy Thích Pháp Hòa

Phát Triển Tâm Từ – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Kamen, Đức Quốc ngày 14-06-2017
Vì Sao Tu Hoài Không Giác Ngộ - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018

Vì Sao Tu Hoài Không Giác Ngộ – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Thiên Chánh (Quận Tân Phú, HCM), ngày 29-12-2017
Thọ Pháp Y - Hòa Thượng Thích Trí Quảng giảng

Thọ Pháp Y – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 17-12-2017
Hành Trang Quy Tây - Thích Nữ Như Lan

Hành Trang Quy Tây – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Sơn Dược (X. Bình Thuận - H. Đại Từ - T. Thái Nguyên), ngày 26/11/2017
Ứng Dụng Niệm Phật Trong Đời Sống Hằng Ngày - Thích Thiện Tuệ

Ứng Dụng Niệm Phật Trong Đời Sống Hằng Ngày – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Giác Huệ (Quận 7, HCM), ngày 01-01-2018
Nay Vui Đời Sau Vui - Thích Nữ Như Lan

Nay Vui Đời Sau Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 21/11/2017
Nuôi Dưỡng Niệm Lành - Thích Pháp Hòa

Nuôi Dưỡng Niệm Lành – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 23-07-2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 11: Rửa Tay - Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 11: Rửa Tay – Thích Nữ Như Lan

Giảng Tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 09/12/2017
Lau Khô Dòng Nước Mắt - Thích Thiện Tuệ

Lau Khô Dòng Nước Mắt – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Linh Quy Pháp Ấn (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), ngày 07-01-2018
10 Pháp Hộ Trì - Thích Chân Tính

10 Pháp Hộ Trì – Thích Chân Tính

Giảng trong khóa tu Niệm Phật Một Ngày tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, HCM), ngày 24-12-2017
Bảy Lần Thoát Chết Nhờ Phước Báu Che Chở - Thích Thiện Tuệ

Bảy Lần Thoát Chết Nhờ Phước Báu Che Chở – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại Hồ Tuyền Lâm TP Đà Lạt, ngày 06-01-2018