Bậc thầy của trời, người phần 1 – Thích Thiện Thuận

Giảng trong khóa huân tu lần 64 tại Viện Chuyên Tu Đồng Nai, ngày 12-05-2019

Ai nhấc được tảng đá phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức (Regina) ngày 09-02-2019

Bí quyết tu hành đạt nhất tâm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh - T. ĐồngTháp) ngày 06/05/2019

Thế Nào Là Sống Tùy Duyên – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai (Từ Sơn, Bắc Ninh) ngày 30/04/2018

Trư Hoà Thượng – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Hải Đức (Regina SK) ngày 10.2.2019

Hành xử của người tu Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Thọ (H. Chân Thành - T. Đồng Tháp) ngày 29/04/2019

Chú Tâm Việc Của Mình – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 19.1.2019

Nuôi dưỡng lòng từ không khó – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Phổ Tịnh (H. Tiểu Cần - T. Trà Vinh) ngày 04/04/2019

Bốn Pháp Hỷ Lạc – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa A Di Đà (Laucaster, PA), ngày 27.9.2018

Hành sử của người tu Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Thọ (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 29/04/2019

Có nên Quy Y Tam Bảo từ bây giờ không – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Tập Phúc (H. Hoài Đức - TP. Hà Nội) ngày 30/03/2019

Quy Y gieo duyên – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Modenonia Commmunity Perth, ngày 14.11.2018

Xem nhiều