Người Xuất Gia Đáng Kính - Thích Nữ Như Lan

Người Xuất Gia Đáng Kính – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Kỳ Viên (X. Thanh Đức - H. Long Hồ - T. Vĩnh Long), ngày 30/06/2018
Bí Quyết Sống An Lạc - NS Thích Nữ Như Lan giảng ngày 04/06/2018

Bí Quyết Sống An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Thành (X. Kim Hòa - H. Cầu Ngang - T. Trà Vinh), ngày 04/06/2018
Trì Kinh Pháp Hoa Phần 2 - HT Thích Trí Quảng 2018

Trì Kinh Pháp Hoa Phần 2 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 20-05-2018
Trì Kinh Pháp Hoa Phần 1 - HT Thích Trí Quảng 2018

Trì Kinh Pháp Hoa Phần 1 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 06-05-2018
Y Lời Phật Dạy Hành Trì - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Y Lời Phật Dạy Hành Trì – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (X. An Cư - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 22/05/2018
Thực Hành Niệm Phật - HT Thích Trí Quảng 2018 (mới nhất)

Thực Hành Niệm Phật – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3, HCM), ngày 13-05-2018
Ba Pháp Sống An Lạc - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Ba Pháp Sống An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Sanh (TT. Cái Tàu Hạ - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 18/05/2018
Sám Hối Phần 6 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối Phần 6 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 14-05-2018
Chuyển Hóa 5 Thứ Nhiễm Ô - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Chuyển Hóa 5 Thứ Nhiễm Ô – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiền Quang (X. Tân Thanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 23/05/2018
Kinh Bách Dụ Câu Chuyện 4 - Giả Chết Dối Chồng - Thầy Thích Phước Tiến 2018

Kinh Bách Dụ Câu Chuyện 4 – Giả Chết Dối Chồng – Thầy Thích Phước Tiến 2018

Giảng tại Tu Viện Tường Vân (H. Bình Chánh - HCM), ngày 14-05-2018
Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 05: Giới Không Dâm Dật - Thích Nữ Như Lan

Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 05: Giới Không Dâm Dật – Thích Nữ Như...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 05/06/2018