Kinh Duy Ma Cật Phần 10 – Thích Phước Tiến

Bài giảng "Kinh Duy Ma Cật Phần 10" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 21-08-2020 http://youtu.be/xkLMlA0sclY Download MP3

Mười hạnh không cầu phần 2 – Thích Viên Giác

Chương Trình Tu Học Phật Pháp dành cho Đại Chúng - DL: 2020 | PL. 2564 (ngày 21/08/2020) Chuyên đề: "Đạo đức và lối sống của người Phật tử" do Hòa...

Mười hạnh không cầu phần 1 – Thích Viên Giác

Chương Trình Tu Học Phật Pháp dành cho Đại Chúng - DL: 2020 | PL. 2564 (ngày 14/08/2020) Chuyên đề: "Đạo đức và lối sống của người Phật tử" do Hòa...

Sự Cho và Phẩm Chất Của Đời Sống – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: "Sự Cho và Phẩm Chất Của Đời Sống" trong Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 17/10/2020. http://youtu.be/hhp-qNGHfGg

Mối Quan Hệ Nam Nữ Trên Phương Diện Anh Em – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên chia sẻ đề tài: "Mối Quan Hệ Nam Nữ Trên Phương Diện Anh Em" trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa...

Tăng trưởng thiện tâm (KT117) – Thích Đồng Thành

Pháp thoại "Tăng trưởng thiện tâm" do Thầy Thích Đồng Thành giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 117 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 22-11-2020 http://youtu.be/pMWo_i3u630

Tâm có khai trí mới mở (KT118) – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Tâm có khai trí mới mở" do Thượng Tọa Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 118 tại Tu Viện Tường...

Kinh Duy Ma Cật Phần 9 – Thích Phước Tiến

Bài giảng "Kinh Duy Ma Cật Phần 9" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 19-08-2020 http://youtu.be/DXLOM6SPZEY Download MP3

Nhận ra “cái tôi” liền hé lộ chân tâm (KT117) – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Nhận ra CÁI TÔI liền hé lộ chân tâm" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 117 tại...

Cách Đoạn Trừ Phiền Muộn – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: "Cách Đoạn Trừ Phiền Muộn" trong Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 21/7/2020. http://youtu.be/vW5AQV6Jwow

Thanh Lọc Tâm – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác thuyết giảng trong Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 21/6/2020. http://youtu.be/s4XQCH1pt8o

Tấm lòng của người Phật tử – Thích Viên Giác

Chương Trình Tu Học Phật Pháp dành cho Đại Chúng - DL: 2020 | PL. 2564 (ngày 07/08/2020) Chuyên đề: "Đạo đức và lối sống của người Phật...

Pháp Kính (Gương Pháp) – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: "Pháp Kính" trong Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 21/6/2020. http://youtu.be/8Psx_cZkHGc

Kinh Duy Ma Cật Phần 8 – Thích Phước Tiến

Bài giảng "Kinh Duy Ma Cật Phần 8" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 14-08-2020 http://youtu.be/NGl8P9Wm4HI Download MP3

Ứng Xử Trên Pháp Tòa – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Ứng Xử Trên Pháp Tòa" do Thượng Tọa Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hòa Khánh (Bình Thạnh, HCM) ngày 10-10-2020 http://youtu.be/bnCyuhOzovo Download MP3

Kinh Duy Ma Cật Phần 7 – Thích Phước Tiến

Bài giảng "Kinh Duy Ma Cật Phần 7" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 07-08-2020 http://youtu.be/LlnzwzB4Jl0 Download MP3

Vô Tâm Để Giác Ngộ – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Vô Tâm Để Giác Ngộ" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại chùa Giác Ngộ (Quận 10, HCM) ngày 16-09-2020 http://youtu.be/zU_AcexWd2w Download MP3

Kinh Duy Ma Cật Phần 6 – Thích Phước Tiến

Bài giảng "Kinh Duy Ma Cật Phần 6" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 06-08-2020 http://youtu.be/kxG7jh2lIrQ Download MP3

Chuyển Hóa Tâm Ô Nhiễm – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên chia sẻ đề tài: "Chuyển Hóa Tâm Ô Nhiễm" trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, ngày 12/07/2020 http://youtu.be/G0e7Me0wniA

Kinh Duy Ma Cật Phần 5 – Thích Phước Tiến

Bài giảng "Kinh Duy Ma Cật Phần 5" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 31-07-2020 http://youtu.be/iQWFYMk9i08 Download MP3

Pháp thoại mới

Xem nhiều