Hỷ Xả Hay Xỉ Vả (KTPT90) - TT. Thích Bửu Chánh

Hỷ Xả Hay Xỉ Vả (KTPT90) – Thích Bửu Chánh

Giảng trong Khóa tu Phật thất lần 90 tại chùa Hoằng Pháp
Nhơn Thừa Phật Giáo - Thầy Thích Thiện Bình

Nhơn Thừa Phật Giáo – Thích Thiện Bình

Giảng tại chùa Quy Nguyên (H. Thoại Sơn - T. An Giang) ngày 28-09-2014
Ý Nghĩa Thời Kinh Sớm Mai Phần 2 - Thích Thiện Thuận

Ý Nghĩa Thời Kinh Sớm Mai Phần 2 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Long Quang (Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 05-08-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 67 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 11.8.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 67 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 11-08-2018
Vì Sao Chúng Ta Theo Đạo Phật - TT. Thích Nhật Từ

Vì Sao Chúng Ta Theo Đạo Phật – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Trà Cang, Ninh Thuận, ngày 02-12-2018
Khổ Hạnh Và Phật Hạnh - TT. Thích Nhật Từ

Khổ Hạnh Và Phật Hạnh – Thích Nhật Từ

Giảng tại đại học KHXHNV TPHCM, ngày 23-11-2018
Không Có Giai Cấp - TT. Thích Nhật Từ

Không Có Giai Cấp – Thích Nhật Từ

Giảng tại đại học KHXHNV TPHCM, ngày 27-11-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 66 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 28.7.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 66 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 28-07-2018
Bình Đẳng Quan Phật Giáo - TT. Thích Nhật Từ

Bình Đẳng Quan Phật Giáo – Thích Nhật Từ

Giảng tại đại học KHXHNV TPHCM, ngày 27-11-2018
Tiềm Thức Niệm Phật - ĐĐ Thích Trí Minh

Tiềm Thức Niệm Phật – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Phật thất lần 90 tại chùa Hoằng Pháp
Không Chỉ Là Lời Cầu Nguyện - Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2018

Không Chỉ Là Lời Cầu Nguyện – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Nguyên (H. Ia Grai - T. Gia Lai) ngày 22/12/2018

Xem nhiều