26 C
Ho Chi Minh
Saturday, 21 October, 2017
Thiền và Lộ Trình Tâm Giải Thoát - Thích Viên Giác

Thiền và Lộ Trình Tâm Giải Thoát – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa tu Đời Sống Tỉnh Thức - Lần 7 tại Thiền Thất Hương Vân, ngày 09-04-2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 34 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 34 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 11-03-2017
Những Nền Tảng Căn Bản - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

Những Nền Tảng Căn Bản – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 07-03-2014 tại Thiền Đường Nước Tĩnh (Xóm Thượng, Làng Mai), trong khóa tu mùa xuân
Phước Của Mình Có Thì Không Ai Có Thể Lấy Được - Thích Nữ Hương Nhũ

Phước Của Mình Có Thì Không Ai Có Thể Lấy Được – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại Chùa Linh Thứu (Cộng Hòa Liên Bang Đức), ngày 20/08/2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 33 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 33 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 22-05-2017
Lập Kế Hoạch Cho Bài Pháp Thoại - Thích Nhật Từ

SPHP11: Lập Kế Hoạch Cho Bài Pháp Thoại – Thích Nhật Từ

Giảng tại Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 17-10-2017
Bốn Điều Nguy Hiểm - Thích Nữ Như Lan

Bốn Điều Nguy Hiểm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 03/10/2017
Mười Đức Của Phật Tử Tại Gia - Thích Nhật Từ

Mười Đức Của Phật Tử Tại Gia – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 30 tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-10-2017
Những Mầu Nhiệm Của Sự Sống - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

Những Mầu Nhiệm Của Sự Sống – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 15-05-2014 tại Thiền Đường Trăng Rằm (Xóm Mới, Làng Mai)
Phu Nhân Thắng Man Phần 4 (Kinh Thắng Man) - Thầy Thích Thiện Thuận 2017

Phu Nhân Thắng Man Phần 4 – Thích Thiện Thuận

Giảng trong khóa huân tu lần 45 tại Viện Chuyên Tu (Đồng Nai) ngày 17/09/2017
Xóa Nỗi Oan Khiên - Thích Viên Giác

Xóa Nỗi Oan Khiên – Thích Viên Giác

Giảng tại Thiền Thất Hương Vân - Củ Chi. Ngày 28/07/2017
Buông Đi Cho Nhẹ Cõi Lòng - Thích Thiện Tuệ

Buông Đi Cho Nhẹ Cõi Lòng – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Thiên Chánh (Quận Tân Phú, HCM), ngày 06-10-2017
Ba Nguyên Tắc Chia Sẻ Phật Pháp - Thích Nhật Từ

Ba Nguyên Tắc Chia Sẻ Phật Pháp – Thích Nhật Từ

Giảng tại Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 10-10-2017
Những Giáo Lý Căn Bản - Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

Những Giáo Lý Căn Bản – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 11-11-2012 tại Thiền Đường Trăng Rằm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa an cư kiết đông
Bồ Đề Tâm Là Gì - Thích Nữ Hương Nhũ

Bồ Đề Tâm Là Gì – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng trong Khóa Tu Mùa Hè tại chùa Vẽ (TP Hải Phòng), ngày 28/06/2017
Pháp Sư: Mục Đích Và Đặc Điểm Của Chân Lý Phật - Thích Nhật Từ

Pháp Sư: Mục Đích Và Đặc Điểm Của Chân Lý Phật – Thích Nhật Từ

Giảng tại Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 06-10-2017
Ánh Trăng Trung Thu - Ánh Trăng Giác Ngộ - Thích Thiện Tuệ

Ánh Trăng Trung Thu – Ánh Trăng Giác Ngộ – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Thiên Phước (Huyện Bình Chánh, HCM), ngày 04-10-2017
Mỗi Người Mỗi Duyên Nghiệp - Thích Thiện Tuệ

Mỗi Người Mỗi Duyên Nghiệp – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại Tu Viện Như Giác (Huyện Củ Chi, HCM), ngày 30-09-2017
Chuyển Nghiệp Lực Thành Nguyện Lực - Thích Thiện Tuệ

Chuyển Nghiệp Lực Thành Nguyện Lực – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại nhà hàng chay Ấn Tâm (Quận Tân Bình, HCM), ngày 03-06-2017
Pháp Sư: Tác Phong Và Phẩm Chất Cần Có - Thích Nhật Từ

Pháp Sư: Tác Phong Và Phẩm Chất Cần Có – Thích Nhật Từ

Giảng tại Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 10-10-2017