Ứng Xử Trên Pháp Tòa – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Ứng Xử Trên Pháp Tòa" do Thượng Tọa Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hòa Khánh (Bình Thạnh, HCM) ngày 10-10-2020 http://youtu.be/bnCyuhOzovo Download MP3

Kinh Duy Ma Cật Phần 7 – Thích Phước Tiến

Bài giảng "Kinh Duy Ma Cật Phần 7" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 07-08-2020 http://youtu.be/LlnzwzB4Jl0 Download MP3

Vô Tâm Để Giác Ngộ – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Vô Tâm Để Giác Ngộ" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại chùa Giác Ngộ (Quận 10, HCM) ngày 16-09-2020 http://youtu.be/zU_AcexWd2w Download MP3

Kinh Duy Ma Cật Phần 6 – Thích Phước Tiến

Bài giảng "Kinh Duy Ma Cật Phần 6" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 06-08-2020 http://youtu.be/kxG7jh2lIrQ Download MP3

Chuyển Hóa Tâm Ô Nhiễm – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên chia sẻ đề tài: "Chuyển Hóa Tâm Ô Nhiễm" trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, ngày 12/07/2020 http://youtu.be/G0e7Me0wniA

Kinh Duy Ma Cật Phần 5 – Thích Phước Tiến

Bài giảng "Kinh Duy Ma Cật Phần 5" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 31-07-2020 http://youtu.be/iQWFYMk9i08 Download MP3

Kinh Duy Ma Cật Phần 4 – Thích Phước Tiến

Bài giảng "Kinh Duy Ma Cật Phần 4" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 24-07-2020 http://youtu.be/gzr0_RTX920 Download MP3

Kinh Duy Ma Cật Phần 3 – Thích Phước Tiến

Bài giảng "Kinh Duy Ma Cật Phần 3" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 23-07-2020 http://youtu.be/v6jKUX66iNs Download MP3

Thoát Khổ Bảy Nạn – Thích Viên Giác

Ngày 27/10/2018, Thiền Thất Hương Vân tọa lạc tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi đã long trọng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm và Khóa tu Đời...

Thắp Sáng Ngọn Đèn Tỉnh Thức – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên chia sẻ đề tài: "Thắp Sáng Ngọn Đèn Tỉnh Thức" trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, ngày 17/05/2020. http://youtu.be/sEEAkra6qu4

Phân biệt giá trị cao thấp của người Phật tử – Thích Viên Giác

Chương Trình Tu Học Phật Pháp dành cho Đại Chúng - DL: 2020 | PL. 2564 (ngày 24/07/2020) Chuyên đề: "Đạo đức và lối sống của người Phật tử" do...

Sự Cúng Dường Vi Diệu – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại "Sự Cúng Dường Vi Diệu" do Ni sư Thích Nữ hương Nhũ thuyết giảng http://youtu.be/utCSJ-4QOIo

Kinh Duy Ma Cật Phần 2 – Thích Phước Tiến

Bài giảng "Kinh Duy Ma Cật Phần 2" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 17-07-2020 http://youtu.be/W1qJhvZjWdM Download MP3

Kinh Duy Ma Cật Phần 1 – Thích Phước Tiến

Bài giảng "Kinh Duy Ma Cật Phần 1" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 10-07-2020 http://youtu.be/O3rKmHrGYGw Download MP3

Ý nghĩ lễ tự tứ – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Ý nghĩ lễ tự tứ" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Bửu Quang (Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 25-07-2020 http://youtu.be/0OjA9RL-l2Y

Rải tâm từ để chuyển hóa tâm sân giận – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Rải tâm từ để chuyển hóa tâm sân giận" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Thiên Chánh (Tân Phú, HCM) ngày 17-07-2020 http://youtu.be/8tFUnCc8SNQ

Cổ đức làm trụ trì – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Cổ đức làm trụ trì" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Thiên Quang (Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 12-07-2020 http://youtu.be/zaR6YEMiGsw

Cần phải tịnh tu – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Cần phải tịnh tu" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Liên Trì (BRVT) ngày 16-07-2020 http://youtu.be/4Y-hLSh6uQ4

Vượt qua ba chướng – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Vượt qua ba chướng" do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp) http://youtu.be/RbrvGlUs4dg

Hiểu đúng Phật giáo – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Hiểu đúng Phật giáo" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Ngọc Thạnh (Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 22-07-2020 http://youtu.be/KFcxeKSauPw

Pháp thoại mới

Xem nhiều