Kinh Kính Diện Vương Phần 2 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Kính Diện Vương Phần 2 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Kinh Kính Diện Vương Phần 2 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 04/02/2010 tại chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai) trong khóa an cư...
Kinh Kính Diện Vương Phần 1 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Kính Diện Vương Phần 1 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Bài pháp thoại Kinh Kính Diện Vương Phần 1 được Thầy Thích Nhất Hạnh giảng ngày 31/01/2010 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai) trong khóa An Cư...
Cư Trần Lạc Đạo Phú 4 - Hội Thứ Ba - Thiền Sư Thích Thanh Từ

Cư Trần Lạc Đạo Phú 4 – Hội Thứ Ba – Thiền Sư Thích Thanh Từ

Bài thuyết pháp Cư Trần Lạc Đạo Phú 4 - Hội Thứ Ba được Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm (Núi Phụng...
Cư Trần Lạc Đạo Phú 3 - Hội Thứ Hai - Thiền Sư Thích Thanh Từ

Cư Trần Lạc Đạo Phú 3 – Hội Thứ Hai – Thiền Sư Thích Thanh Từ

Bài thuyết pháp Cư Trần Lạc Đạo Phú 3 - Hội Thứ Hai được Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm (Núi Phụng...
Sướng Khổ Đọa Siêu Do Tâm Mình - Thích Trí Huệ mới nhất 2017

Sướng Khổ Đọa Siêu Do Tâm Mình – Thích Trí Huệ

Bài pháp thoại Sướng Khổ Đọa Siêu Do Tâm Mình được đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Hào Quang (Hải Phòng)https://www.youtube.com/watch?v=GHWCimfunyA
Hướng Dẫn Tu Tập - Thích Trí Huệ mới nhất 2017

Hướng Dẫn Tu Tập – Thích Trí Huệ

Bài pháp thoại Hướng Dẫn Tu Tập được đại đức giảng sư Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Pháp Tạnghttps://www.youtube.com/watch?v=pcmHsYPWkdc
Vượt Qua Ma Nghiệp - Đại đức Thích Trí Huệ mới nhất

Vượt Qua Ma Nghiệp – Thích Trí Huệ

Bài pháp thoại Vượt Qua Ma Nghiệp được đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Mai Sơn Tự ngày 03/11/Ất Mùihttps://www.youtube.com/watch?v=VZWFJrcNAOE
Bồ Tát Tại Gia 11 - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Bồ Tát Tại Gia 11 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia 11 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 26/03/2016https://www.youtube.com/watch?v=y6yt104Twgw
Đường Lối Tu Tịnh Độ - SC Thích Nữ Như Lan 2017

Đường Lối Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Bài thuyết pháp Đường Lối Tu Tịnh Độ được sư cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA PHƯỚC ÂN (Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè -...
Thiền Tứ Niệm Xứ Phần 3: Quán Tâm Trên Tâm - Thích Nhật Từ

Thiền Tứ Niệm Xứ Phần 3: Quán Tâm Trên Tâm – Thích Nhật Từ

Pháp thoại Thiền Tứ Niệm Xứ Phần 3: Quán Tâm Trên Tâm do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 25-04-2017http://youtu.be/ZbrLXm9T160
Năm Đóa Hoa Lành 1 - Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Năm Đóa Hoa Lành 1 – Thích Pháp Hòa

Bài thuyết pháp Năm Đóa Hoa Lành 1 do đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 05/04/2017http://youtu.be/Jg89JlzVbBc
Tịnh Độ Và Nguyên Thủy - HT Thích Trí Quảng 2017

Tịnh Độ Và Nguyên Thủy – Thích Trí Quảng

Bài thuyết pháp Tịnh Độ Và Nguyên Thủy do Hòa thượng Thích Trí Quảng giảng tại Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân HCM, ngày 12/03/2017 (15/02/Đinh Dậu)https://www.youtube.com/watch?v=N6I3STOdeJY
Kinh Hương Hoa Phần 2 - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Hương Hoa Phần 2 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Pháp âm Kinh Hương Hoa Phần 2 được thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 17/02/2011 tại thiền đường Hội Ngàn Sao chùa Cam Lộ trong khóa tu mùa...
Cư Trần Lạc Đạo Phú 2 - Hội Thứ Nhất - Thiền Sư Thích Thanh Từ

Cư Trần Lạc Đạo Phú 2 – Hội Thứ Nhất – Thiền Sư Thích Thanh Từ

Bài thuyết pháp Cư Trần Lạc Đạo Phú 2 - Hội Thứ Nhất được Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm (Núi Phụng...
Thiền Chỉ Và Thiền Quán - Thích Nhật Từ mới nhất 2017

Thiền Chỉ Và Thiền Quán – Thích Nhật Từ

Pháp thoại Thiền Chỉ Và Thiền Quán do Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu Thiền lần 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 23-04-2017http://youtu.be/GB43pMB0Yqs
Bồ Tát Tại Gia 10 - Đại Đức Thích Pháp Hòa 2017

Bồ Tát Tại Gia 10 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Bồ Tát Tại Gia 10  được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 25/03/2016https://www.youtube.com/watch?v=vjaFwC4lyGQ
Sám Quy Mạng Phần 1 - Hòa thượng Thích Trí Quảng 2017

Sám Quy Mạng Phần 1 – Thích Trí Quảng

Bài pháp thoại Sám Quy Mạng Phần 1 được Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM) ngày 26/03/2017 (29/02/Đinh Dậu)https://www.youtube.com/watch?v=f7G0aw1xAqk
Kinh Hương Hoa Phần 1 - HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Hương Hoa Phần 1 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Bài thuyết pháp Kinh Hương Hoa Phần 1 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 13/02/2011 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai) trong mùa an cư...
Cư Trần Lạc Đạo Phú 1 - Lược Sử Vua Trần Nhân Tông - Thích Thanh Từ

Cư Trần Lạc Đạo Phú 1 – Lược Sử Vua Trần Nhân Tông – Thích Thanh Từ

Bài thuyết pháp Cư Trần Lạc Đạo Phú 1 - Lược Sử Vua Trần Nhân Tông được Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm...
Kinh Đại Chuyển Pháp Luân - Thích Nhật Từ mới nhất 2017

Kinh Đại Chuyển Pháp Luân – Thích Nhật Từ

Bài thuyết pháp Kinh Đại Chuyển Pháp Luân do thượng tọa Thích Nhật Từ giảng tại Vườn Nai, ngày 24-02-2017http://youtu.be/IA0wfJHUu5g
Chữ Duyên Trong Đạo Phật - Thích Nữ Như Lan 2017

Chữ Duyên Trong Đạo Phật – Thích Nữ Như Lan

Bài pháp âm Chữ Duyên Trong Đạo Phật được sư cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA THIÊN THỌ (Xã Tân Nhuận Đông - Huyện Châu Thành -...
Bồ Tát Tại Gia 9 - Đại đức Thích Pháp Hòa 2016

Bồ Tát Tại Gia 9 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Bồ Tát Tại Gia 9 được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 25/03/2016https://www.youtube.com/watch?v=bAZdXL-FSDs
Bốn Niềm Tin Kiên Cố Của Người Phật Tử - Thích Minh Thiện 2017

Bốn Niềm Tin Kiên Cố Của Người Phật Tử – Thích Minh Thiện

Bài thuyết pháp Bốn Niềm Tin Kiên Cố Của Người Phật Tử được Hòa thượng Thích Minh Thiện giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 85 tại chùa Hoằng...
Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư - Thích Nguyên Hiền

Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư – Thích Nguyên Hiền

Pháp thoại Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư do thượng tọa Thích Nguyên Hiền thuyết giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 85 tại chùa Hoằng Pháphttp://youtu.be/xViqL7VCakg
Người Phật Tử Cần Biết - Thích Nữ Như Lan 2017

Người Phật Tử Cần Biết – Thích Nữ Như Lan

Bài thuyết pháp Người Phật Tử Cần Biết được Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA LONG THẠNH (Xã Tân Hội - TP . Vĩnh Long -...
5 Năng Lực Thoát Ta Bà - Thích Nữ Như Lan

5 Năng Lực Thoát Ta Bà – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại 5 Năng Lực Thoát Ta Bà được sư cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA LONG KHÁNH (Phường 05 - TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh...
Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 9 - Đại đức Thích Trí Huệ

Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 9 – Thích Trí Huệ

Bài thuyết pháp Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 9 được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng. Gồm 3 phần: 1 - Người Xuất Gia. 2 - Lý tưởng Người Xuất...
Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 8 - Đại đức Thích Trí Huệ

Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 8 – Thích Trí Huệ

Bài thuyết pháp Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 8 được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng. Gồm 3 phần: 1 - Người Xuất Gia. 2 - Lý tưởng Người Xuất...
Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 7 - Đại đức Thích Trí Huệ

Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 7 – Thích Trí Huệ

Bài thuyết pháp Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 7 được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng. Gồm 3 phần: 1 - Người Xuất Gia. 2 - Lý tưởng Người Xuất...
Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 6 - Đại đức Thích Trí Huệ

Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 6 – Thích Trí Huệ

Bài thuyết pháp Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 6 được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng. Gồm 3 phần: 1 - Người Xuất Gia. 2 - Lý tưởng Người Xuất...