Chuyển Hóa Nghiệp Chướng (KT114) – Thích Nhật Từ

Pháp thoại "Chuyển Hóa Nghiệp Chướng" do Thượng tọa Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 114 tại Tu Viện Tường Vân, ngày...

Phật Giáo Đồng Hành Cùng Dân Tộc – Thích Viên Giác

TT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: "Phật Giáo Đồng Hành Cùng Dân Tộc" tại trường hạ Chùa Phước Lâm - năm 2014. http://youtu.be/NXHKp-qVOjI

Gieo Hạt Bồ Đề – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại "Gieo Hạt Bồ Đề" do Ni Sư Hương Nhũ thuyết giảng tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng - 5/1 phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh...

Sức mạnh vượt qua ma chướng – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Sức mạnh vượt qua ma chướng" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 24/07/2020 http://youtu.be/bzDIeutzvkE

Ba điều tất yếu cho người niệm Phật – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Ba điều tất yếu cho người niệm Phật" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Hưng (TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long)...

Từng Giọt Sữa Thơm phần 10 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 10" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 27-04-2020 http://youtu.be/Hi-7rx4AX-I

Từng Giọt Sữa Thơm phần 9 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 9" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 24-04-2020 http://youtu.be/XxkH0zprBvQ

Xe Báu Đại Thừa phần 11 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 11" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv.Trúc Lâm ngày 02.05.2020 http://youtu.be/gifZZyykXFE

Xe Báu Đại Thừa phần 10 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 10" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv.Trúc Lâm ngày 25.4.2020 http://youtu.be/pyW0FGqAEBY

Xe Báu Đại Thừa phần 9 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 9" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv.Trúc Lâm ngày 18.4.2020 http://youtu.be/aN-ABuH0msU

Xe Báu Đại Thừa phần 8 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 8" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv.Trúc Lâm ngày 11.4.2020 http://youtu.be/8YDs5pemRBo

Ý nghĩa tụng, đọc kinh – Thích Viên Giác

Chương Trình Tu Học Phật Pháp dành cho Đại Chúng - PL. 2564 (ngày 10.07.2020) Chuyên đề: “Đạo đức và lối sống của người Phật tử” do Sư Phụ Hòa...

Ba cách sống ở đời – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Ba cách sống ở đời" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Ân (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 21/07/2020 http://youtu.be/NX2YY1Bdd18

Từng Giọt Sữa Thơm phần 8 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 8" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Trúc Lâm, ngày 22-04-2020 http://youtu.be/0vuVENeUgqY

Thông điệp của đạo Phật – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thông điệp của đạo Phật" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3, HCM) ngày 28-06-2020 http://youtu.be/dsDMHvyRSL4

Quy tắc cho người tu Phật – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Quy tắc cho người tu Phật" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Long Viễn (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long) ngày 20/07/2020 http://youtu.be/p68p7yV6cZU

Sa di ngũ đức phần 2 – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Sa di ngũ đức phần 2" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Vạn Phước (Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 07-07-2020 http://youtu.be/lOx0hyCJE6k

Năm Tướng Suy Hao – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Năm Tướng Suy Hao" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv Trúc Lâm, ngày 10.5.2020 http://youtu.be/lteFwH2z6_E

Lễ Phật – Đạo đức và lối sống của người Phật tử – Thích Viên Giác

Chương Trình Tu Học Phật Pháp dành cho Đại Chúng - DL: 2020 | PL. 2564 (ngày 03.07.2020) Chuyên đề: "Đạo đức và lối sống của người Phật tử" do...

Từng Giọt Sữa Thơm phần 7 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 7" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv Trúc Lâm, ngày 22.4.2020 http://youtu.be/ltnN4Kqthmk

Pháp thoại mới

Xem nhiều