Ý nghĩa lễ cầu an đầu năm – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Ý nghĩa lễ cầu an đầu năm" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Thới (H. Kế Sách - T. Sóc Trăng) ngày...

Thập Đại Đệ Tử phần 9: Tôn Giả A Nan – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thập Đại Đệ Tử phần 9: Tôn Giả A Nan" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Vũng Tàu)

Thập Đại Đệ Tử Phần 8: Tôn Giả Ưu Ba Ly – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thập Đại Đệ Tử Phần 8: Tôn Giả Ưu Ba Ly" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Vũng Tàu)

Thập Đại Đệ Tử Phần 7 – Tôn Giả A Na Luật – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thập Đại Đệ Tử Phần 7 - Tôn Giả A Na Luật" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Vũng Tàu)

Cần Nương Tựa Pháp – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Cần Nương Tựa Pháp" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại windsor, ON. Ngày 24.11.2019

Thập Đại Đệ Tử Phần 5: Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thập Đại Đệ Tử Phần 5: Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp" do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Vũng Tàu)

Thập Đại Đệ Tử Phần 5: Tôn Giả Ca Chiên Diên – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thập Đại Đệ Tử Phần 5: Tôn Giả Ca Chiên Diên" do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Vũng Tàu)

Ba điều nương tựa và các thói quen của Phật tử chân chính – Thích Nhật Từ

Pháp thoại "Ba điều nương tựa và các thói quen của Phật tử chân chính" do Thượng Tọa Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-02-2020

Thập Đại Đệ Tử Phần 4: Tôn Giả Tu Bồ Đề – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thập Đại Đệ Tử Phần 4: Tôn Giả Tu Bồ Đề" do TT Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Vũng Tàu)

Thập Đại Đệ Tử Phần 3: Tôn Giả Phú Lâu Na – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thập Đại Đệ Tử Phần 3: Tôn Giả Phú Lâu Na" do TT Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Vũng Tàu)

Thập Đại Đệ Tử Phần 2: Tôn Giả Mục Kiền Liên – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thập Đại Đệ Tử Phần 2: Tôn Giả Mục Kiền Liên" do TT Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Vũng Tàu)

Ý nghĩa ngày rằm tháng giêng theo Phật Giáo – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Ý nghĩa ngày rằm tháng giêng theo Phật Giáo" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại Tiên Long Cổ Tự (H. Cái Bè - T....

Thập Đại Đệ Tử Phần 1: Tôn Giả Xá Lợi Phất – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thập Đại Đệ Tử Phần 1: Tôn Giả Xá Lợi Phất" do TT Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Vũng Tàu)

Nguyện lực về Tịnh Độ – Thích Nữ Hương Nhũ

pháp thoại: "Nguyện lực về Tịnh Độ" do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại đạo tràng Chùa Linh Sơn, Montreal, canada trong chuỗi hoằng pháp Canada 2019

Ứng dụng pháp môn tu – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Ứng dụng pháp môn tu" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Việt Nam, Kanagawa, Nhật Bản, Ngày 27.10.2019

Bồ Tát Tại Gia phần 93 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Bồ Tát Tại Gia phần 93" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada)

Bố thí ba la mật – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Bố thí ba la mật" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (Bình Chánh, HCM) ngày 08-12-2019
vien ngo thich phap hoa

Viên ngộ – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Viên ngộ" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Viên Ngộ (Cheonan, Hàn Quốc) ngày 19.10.2019
dau cung la phat phap thich phap

Đâu cũng là Phật Pháp – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Đâu cũng là Phật Pháp" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Dược Sư (Incheon, Hàn Quốc) ngày 20.10.2019
phap tang truong thanh tuu phan 1

Pháp tăng trưởng, thành tựu phần 2 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Pháp tăng trưởng, thành tựu phần 1" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Từ Ân (Ottawa, ON) ngày 30.6.2019

Pháp thoại mới

Xem nhiều