Không Có Giai Cấp - TT. Thích Nhật Từ

Không Có Giai Cấp – Thích Nhật Từ

Giảng tại đại học KHXHNV TPHCM, ngày 27-11-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 66 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 28.7.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 66 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 28-07-2018
Bình Đẳng Quan Phật Giáo - TT. Thích Nhật Từ

Bình Đẳng Quan Phật Giáo – Thích Nhật Từ

Giảng tại đại học KHXHNV TPHCM, ngày 27-11-2018
Tiềm Thức Niệm Phật - ĐĐ Thích Trí Minh

Tiềm Thức Niệm Phật – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Phật thất lần 90 tại chùa Hoằng Pháp
Không Chỉ Là Lời Cầu Nguyện - Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2018

Không Chỉ Là Lời Cầu Nguyện – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Nguyên (H. Ia Grai - T. Gia Lai) ngày 22/12/2018
Đời Người Ngắn Ngủi Vô Thường - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Đời Người Ngắn Ngủi Vô Thường – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 04/01/2019
Người Phật Tử Cần Tu Tập Những Gì - HT. Thích Viên Giác

Người Phật Tử Cần Tu Tập Những Gì – Thích Viên Giác

Giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 25-11-2018
Tu Để Thoát Khổ - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Tu Để Thoát Khổ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Ân (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 07/12/2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 65 -Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 21.7.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 65 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 21-07-2018
Bốn Cửa Ngõ Tán Gia Bại Sản - Thích Thiện Tuệ

Bốn Cửa Ngõ Tán Gia Bại Sản – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Bửu Quang (Q. Tân Phú - HCM) ngày 12-11-2018

Xem nhiều