Cốt lõi thiền tập của Đức Phật - TT. Thích Nhật Từ

Cốt lõi thiền tập của Đức Phật – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Giác Ngộ, ngày 27-01-2019
Hình ảnh con heo trong Tây Du Ký - TT. Thích Nhật Từ

Hình ảnh con heo trong Tây Du Ký – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Kim Linh, Bến Tre, ngày 29-01-2019
Lời Khai Thị Đầu Năm Kỷ Hợi (KT 100) - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2019

Lời Khai Thị Đầu Năm Kỷ Hợi (KT 100) – Thích Trí Quảng

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 100 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-02-2019
Thiền Và Sức Khỏe Cảm Xúc - TT. Thích Nhật Từ

Thiền Và Sức Khỏe Cảm Xúc – Thích Nhật Từ

Giảng tại TT Y khoa Phước An, ngày 18-01-2019
Bốn Pháp Lợi Ích An Vui - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Bốn Pháp Lợi Ích An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Trường An (TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long) ngày 02/03/2019
Sự Bất Hạnh Của Kiếp Người - Thích Thiện Tuệ

Sự Bất Hạnh Của Kiếp Người – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Pháp Bảo (H. Bình Chánh - HCM) ngày 03-03-2019
Tứ Niệm Xứ - Thầy Thích Thiện Bình

Tứ Niệm Xứ – Thích Thiện Bình

Giảng tại chùa Vạn Linh (núi Cấm - tỉnh An Giang)
Bốn Điều Phước Phần 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Viên Giác)

Bốn Điều Phước Phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Viên Giác, ngày 15.12.2018
Lời Hiệu Triệu Chân Lý Của Đức Phật - TT. Thích Nhật Từ

Lời Hiệu Triệu Chân Lý Của Đức Phật – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Viên Minh, Bến Tre, ngày 17-01-2019
Phật Không Giải Nghiệp Cho Ai - Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2019

Phật Không Giải Nghiệp Cho Ai – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Phổ Hiền (Q . Cẩm Lệ, TP . Đà Nẵng) ngày 22/02/2019
Từng Bước Tập Tu - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Viên Giác )

Từng Bước Tập Tu – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Viên Giác, ngày 16.12.2018
Chuyển Hóa Tâm Chúng Sanh - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Chuyển Hóa Tâm Chúng Sanh – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp) ngày 17/12/2018
Phát Nguyện - Hồi Hướng - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Viên Giác , Oklahama 15 11 2018 )

Phát Nguyện – Hồi Hướng – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Viên Giác (Oklahama) ngày 15-11-2018 
Tín Ngưỡng - Triết Lý Và Thực Tập Phật Pháp - Thích Nhật Từ

Tín Ngưỡng – Triết Lý Và Thực Tập Phật Pháp – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Thượng Điền, Thái Bình, ngày 19-01-2019

Xem nhiều