Có nên Quy Y Tam Bảo từ bây giờ không – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Tập Phúc (H. Hoài Đức - TP. Hà Nội) ngày 30/03/2019

Quy Y gieo duyên – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Modenonia Commmunity Perth, ngày 14.11.2018

Hạnh phúc người Phật tử – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan (TP Buôn Ma Thuột) ngày 06-04-2019

Quy sơn cảnh sách bài 07 – lỗi không tu học – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 28/04/2019

Bồ Tát Tại Gia Phần 85 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 23-03-2019

Người bất chánh phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa An Lạc (Indianapolis) ngày 5.1.2019

Nghiệp (KT102) – Thích Thiện Hạnh

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 102 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 14-04-2019

Bồ Tát Tại Gia Phần 84 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 16-03-2019

Xem nhiều