Sáu Điều Chướng – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Sáu Điều Chướng" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Từ Hạnh Mauii, Hawaii, ngày 15.9.2019 http://youtu.be/MQvWQajhbco

Lý Nhập – Hạnh Nhập – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Lý Nhập - Hạnh Nhập" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng Chùa Phước Viên, Hemiji, Nhật Bản. Ngày 3.11.2019 http://youtu.be/L8IiPqYn6P0

Người Tín Đồ – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Người Tín Đồ" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Jame Lick High School, San Jose, CA ngày 1.12.2019 http://youtu.be/LGvliZdm8nM

Chánh Mạng – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Chánh Mạng" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Từ Hạnh Mauii, Hawaii, ngày 14.9.2019 http://youtu.be/m6coHCJZfc4

Hiểu Việc – Ứng Việc – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Hiểu Việc - Ứng Việc" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Đạo Tràng Gia Khánh, ngày 31-11-2019 http://youtu.be/Vc2uVX9uCRs

Tầm Quan Trọng Của Lễ Phật Thành Đạo – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Tầm Quan Trọng Của Lễ Phật Thành Đạo" do Thượng Tọa Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 02-01-2020 http://youtu.be/zDvYl6fWIko Download MP3

Tẩu Hỏa Nhập Ma – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Tẩu Hỏa Nhập Ma" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Catholic Church, Mauii, Hawaii ngày 14.9.2019

Thiền của Phật phần 5 – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: "Thiền của Phật phần 5" trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 18.12.2017

Ba Phước Nghiệp – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác chia sẻ với thanh niên về đề tài: "Ba Phước Nghiệp" trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân,...

Trả nghiệp đời trước – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại "Trả nghiệp đời trước" do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Hoàng Đường (Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) ngày 13/10/2019

Độ Tử – Độ Sanh – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Độ Tử - Độ Sanh" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Hải Vân (Hayward, CA) bgày 9.12.2019

Phương Pháp Niệm Phật – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Phương Pháp Niệm Phật" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Phổ Đức (Calgary, AB)

Thần Chú Đại Bi Phần 4 – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thần Chú Đại Bi Phần 4" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu II (Đồng Nai)

Thần Chú Đại Bi Phần 3 – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thần Chú Đại Bi Phần 3" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu II (Đồng Nai)

Thần Chú Đại Bi Phần 2 – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thần Chú Đại Bi Phần 2" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu II (Đồng Nai)

Thần Chú Đại Bi Phần 1 – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thần Chú Đại Bi Phần 1" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu II (Đồng Nai)

Thập Đại Đệ Tử Phần 10: Tôn Giả La Hầu La – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thập Đại Đệ Tử Phần 10: Tôn Giả La Hầu La" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Vũng Tàu)

Ý nghĩa lễ cầu an đầu năm – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Ý nghĩa lễ cầu an đầu năm" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Thới (H. Kế Sách - T. Sóc Trăng) ngày...

Thập Đại Đệ Tử phần 9: Tôn Giả A Nan – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thập Đại Đệ Tử phần 9: Tôn Giả A Nan" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Vũng Tàu)

Thập Đại Đệ Tử Phần 8: Tôn Giả Ưu Ba Ly – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thập Đại Đệ Tử Phần 8: Tôn Giả Ưu Ba Ly" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Vũng Tàu)

Pháp thoại mới

Xem nhiều