Bốn Pháp Căn Bản Diệt Khổ - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Bốn Pháp Căn Bản Diệt Khổ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Khánh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long) ngày 27/11/2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 63 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 9.6.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 63 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 9.6.2018
5 Pháp Kiến Tạo Công Đức - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

5 Pháp Kiến Tạo Công Đức – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Giác Vương (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 08/11/2018
Phật Học Thường Thức Kỳ 29 - Thích Minh Thành

Phật Học Thường Thức Kỳ 29 – Thích Minh Thành

Giảng trong khóa tu Phật thất lần 90 tại chùa Hoằng Pháp
Bồ Tát Tại Gia Phần 62 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 9.6.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 62 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 9.6.2018
Thiền Chỉ Và Thiền Quán - Thầy Thích Pháp Hòa ( ĐT Giác Ngộ , Ngày 26.9.2018 )

Thiền Chỉ Và Thiền Quán – Thích Pháp Hòa

Giảng tại đạo tràng Giác Ngộ, Ngày 26.9.2018 
Bố Thí Ít Được Phước Nhiều - Thích Thiện Tuệ

Bố Thí Ít Được Phước Nhiều – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Pháp Bảo (H. Bình Chánh - HCM) ngày 16-12-2018
Sáu Tà Thuyết Và Thành Quả Tu Hành - Thích Nhật Từ

Sáu Tà Thuyết Và Thành Quả Tu Hành – Thích Nhật Từ

Giảng tại Trường đại học KHXHNV TPHCM, ngày 15-11-2018
Ý Nghĩ Thí Thực Cô Hồn Phần 3 - Thích Thiện Thuận

Ý Nghĩ Thí Thực Cô Hồn Phần 3 – Thích Thiện Thuận

Giảng trong khóa Huân Tu lần 60 tại Viện Chuyên Tu II (Đồng Nai) ngày 16-12-2018

Xem nhiều