Chuyển Hóa Tâm Chúng Sanh - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Chuyển Hóa Tâm Chúng Sanh – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp) ngày 17/12/2018
Phát Nguyện - Hồi Hướng - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Viên Giác , Oklahama 15 11 2018 )

Phát Nguyện – Hồi Hướng – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Viên Giác (Oklahama) ngày 15-11-2018 
Tín Ngưỡng - Triết Lý Và Thực Tập Phật Pháp - Thích Nhật Từ

Tín Ngưỡng – Triết Lý Và Thực Tập Phật Pháp – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Thượng Điền, Thái Bình, ngày 19-01-2019
Dụng Công Tu Đạo - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Dụng Công Tu Đạo – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 27/02/2019
Cần Hiểu Đúng Về Giới Uống Rượu Trong Đạo Phật - Thích Phước Tiến

Cần Hiểu Đúng Về Giới Uống Rượu Trong Đạo Phật – Thích Phước Tiến

Giảng nhân lễ Thượng Nguyên tại Tu Viện Tường Vân, ngày 19.02.2019
Nội - Ngoại Song Tu - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Nội – Ngoại Song Tu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long) ngày 26/02/2019
Học Pháp Để Tu - thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Phước Huệ, Sydney 9.11.2018 )

Học Pháp Để Tu – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Phước Huệ (Sydney) ngày 9.11.2018
Suy Niệm Về Sự Giác Ngộ Của Phật Thích Ca - TT. Thích Nhật Từ

Suy Niệm Về Sự Giác Ngộ Của Phật Thích Ca – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Long Phước, Long An, ngày 13-01-2019
Suy Niệm Về Phật Thành Đạo - TT. Thích Nhật Từ

Suy Niệm Về Phật Thành Đạo – Thích Nhật Từ

Giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 13-01-2019
Nương Tựa Ba Ngôi Tâm Linh - TT. Thích Nhật Từ

Nương Tựa Ba Ngôi Tâm Linh – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12-01-2019
Ngũ Phúc Lâm Môn - Thích Như Lan

Ngũ Phúc Lâm Môn – Thích Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP . Sa Đéc - T. Đồng Tháp) ngày 15/02/2019
Năm Điều Phúc Lành - Thích Nữ Như Lan

Năm Điều Phúc Lành – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa An Lạc (H. Tam Bình - T. Vĩnh Long) ngày 17/02/2019
Ý Nghĩa Quan Trọng Của Ngày Rằm Tháng Giêng - Thích Nữ Như Lan

Ý Nghĩa Quan Trọng Của Ngày Rằm Tháng Giêng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Tiên Long Cổ Tự (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 19/02/2019
Tứ Nhiếp Pháp - Thích Thiện Bình

Tứ Nhiếp Pháp – Thích Thiện Bình

Giảng tại chùa Đức Thành (TP Long Xuyên - An Giang)

Xem nhiều