Vai trò của người Phật tử – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Bảo Thắng (Q. Thủ Đức - HCM) ngày 04-03-2019

Năm pháp quán trong kinh Phổ Môn – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu thiền tại chùa Giác Ngộ, ngày 24-03-2019

Bồ Tát Tại Gia Phần 83 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 9-03-2019

Chuyển thức thành trí – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Happy Reception, Melbourne, ngày 6.11.2018

Xem nhiều