HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: “Cách Đoạn Trừ Phiền Muộn” trong Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 21/7/2020.

Bài liên quan