TT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: “Phật Giáo Đồng Hành Cùng Dân Tộc” tại trường hạ Chùa Phước Lâm – năm 2014.

Bài liên quan