HT. Thích Viên chia sẻ đề tài: “Thắp Sáng Ngọn Đèn Tỉnh Thức” trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, ngày 17/05/2020.

Bài liên quan