Trang Chủ Danh mục Bộ Luận Tập

Danh mục: Bộ Luận Tập

kinh luat luan 25

Đại Thừa Khởi Tín Luận

HT Thích Trí Quang dịch giải
kinh luat luan 32

Bửu Tạng Luận

Tác Gỉa: Đại Sư Tăng Triệu. Việt dịch: Hoà Thượng Thích Duy Lực
kinh luat luan 29

Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận

Hán Dịch: Thích Diễn Bồi. Việt Dịch: Thích Quảng Độ
kinh luat luan 23

Luận Phật Thừa Tông Yếu

Hán dịch: Đại Sư Thái Hư. Việt dịch: Thích Nhật Quang
kinh luat luan 20

Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận

Hán dịch: Phi Tích Thiền Sư. Việt dịch: Tịnh Sĩ
kinh luat luan 18

Tịnh Độ Luận

TỊNH ĐỘ LUẬN Minh Đức - Thanh Lương Nhà Xuất bản Tôn Giáo - xuất bản năm 2001 *** PHẦN MỘT CHƯƠNG 1: CHÂN GIÁ TRỊ CỦA PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ Kính thưa quý vị. Đề...
kinh luat luan 1

Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận

Hán Dịch: Thích Diễn Bồi - Việt Dịch: Thích Quảng Độ
phap bao 14

Đại Thừa Tuyệt Đối Luận

Tác Giả: Nguyệt Khuê Thiền Sư. Việt Dịch: Thích Duy Lực
kinh luat luan 33

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn

Đại Sư Thật Hiền soạn. Việt dịch: Thích Trí Quang
kinh luat luan 20

Thành Duy Thức Luận

Thành Duy Thức Luận Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch : Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Mùa An cư P.L. 2539 – 1995 *** TỰA - Muôn sự muôn vật từ...
phap bao 9

Thiền Tông Khảo Luận

Thiền Tông Khảo Luận Hư Thân Huỳnh Trung Chánh *** Phần 1. Đại Cương I. Định nghĩa: 1. Thiền: thiền viết đầy đủ là thiền na, phiên âm từ phạn ngữ dhyana, có nghĩa...
kinh luat luan 28

Kim Cương Bát Nhã Luận

Vô Trước Bồ Tát tạo, Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch. Nguyên Huệ Việt dịch
phap bao 12

Luận về Tam Di Để Bộ

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
kinh luat luan 26

Luận Giải Thoát Đạo

Ưu Ba Để Sa tạo, Lương Tăng Già Bà La dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
phap bao 5

Luận Về Sự Hiểu Biết Rõ Ràng

Phát Hiệp Tư Ba tạo, Nguyên Sa La Ba dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
kinh luat luan 27

Luận Về Nhơn Duyên Bích Chi Phật

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
kinh luat luan 16

Luận Về Đại Thừa Duyên Sanh

Uất Lăng Ca tạo, Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
kinh luat luan 27

Luận Về Mười Hai Nhân Duyên

Tịnh Ý Bồ Tát tạo, Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
kinh luat luan 26

Luận Tứ Đế

Bà Tẩu Bạt Ma tạo Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Hồng. Bản Việt dịch (2) của Thích Như Điển

Xem Nhiều