Trang Chủ Danh mục Bộ Bảo Tích

Danh mục: Bộ Bảo Tích

phap bao 6

Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập) – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 21

Kinh Đại Bảo Tích tập 9 – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 41

Kinh Đại Bảo Tích tập 8 – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 23

Kinh Đại Bảo Tích tập 7 – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
phap bao 2

Kinh Đại Bảo Tích tập 6 – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 26

Kinh Đại Bảo Tích tập 5 – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 42

Kinh Đại Bảo Tích tập 4 – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 19

Kinh Đại Bảo Tích tập 3 – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 34

Kinh Đại Bảo Tích tập 2 – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 33

Kinh Đại Bảo Tích tập 1 – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 19

Kinh Thắng Man

Hán dịch: Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La. Việt dịch 1: Thích Thanh Từ. Việt dịch 2: Thích Trí Quang
phap bao 16

Kinh Phật Thuyết Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp

Hán dịch: Tống Thi Hộ. Việt dịch: Khuyết danh
kinh luat luan 29

Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ. Việt dịch 1: Thích Chánh Lạc. Việt dịch 2: Huyền Thanh
kinh luat luan 16

Kinh Văn Thù Sư Lợi Nói Về Cảnh Giới Phật Không Thể Nghĩ Bàn

Hán dịch: Đường Bồ Đề Lưu Chí. Việt dịch: Thích Chánh Lạc
kinh luat luan 8

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn

Hán dịch: Tống Pháp Thiên. Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh & Thích Nữ Tâm Chánh
phap bao 12

Kinh Vua Ưu Điền

Hán dịch: Tây Tấn Pháp Cự. Việt dịch: Ban Phiên Dịch Pháp Tạng
kinh luat luan 19

Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa

Hán dịch: Tống Thí Hộ Đẳng. Việt dịch: Ban Phiên Dịch Pháp Tạng
phap bao 3

Kinh Phật Nói Về Sự Tu Hành Của Bồ Tát

Hán dịch: Tây Tấn Bạch Pháp Tổ. Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh & Thích Nữ Tâm Chánh
kinh luat luan 25

Kinh Phật Nói Về Tu Lại

Hán dịch: Tiền Lương Chi Thí Lôn. Việt dịch: Ban Phiên Dịch Pháp Tạng
kinh luat luan 12

Phật Thuyết Công Đức Của Tu Lại

Hán dịch: Tào Ngụy Bạch Diên. Việt dịch của Thích Nữ Huệ Thanh & Thích Nữ Tâm Chánh

Xem Nhiều