Trang Chủ Danh mục Bộ Sự Vị

Danh mục: Bộ Sự Vị

kinh luat luan 25

Thiện Ác Nghiệp Báo (Chư Kinh Yếu Tập)

Đường Đạo Thế tập. Bản Việt dịch của Thích Quảng An
kinh luat luan 11

Thiện ác nghiệp báo phần 32 – Linh Tinh

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XXX. LINH TINH Gồm mười ba phần: Lời dẫn, Oán khổ, Bát khổ, Trùng ngụ,...
kinh luat luan 3

Thiện ác nghiệp báo phần 31 – Tống Chung

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XXIX. TỐNG CHUNG Gồm chín phần: Lời dẫn, Xem bệnh, Chữa bệnh, Sắp đặt, Nhiếp...
phap bao 6

Thiện ác nghiệp báo phần 30 – Địa Ngục

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XXVIII. ĐỊA NGỤC Gồm bảy phần: Lời dẫn, Tổng hợp các tên, Thụ quả báo,...
kinh luat luan 34

Thiện ác nghiệp báo phần 29 – Xem Tướng

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XXVII. XEM TƯỚNG Gồm ba phần: Lời dẫn, Xem tướng, Lòng tin. XXVII.1. Lời dẫn Phật pháp...
phap bao 4

Thiện ác nghiệp báo phần 28 – Rượi Thịt

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XXVI. RƯỢU THỊT Gồm ba phần: Lời dẫn, Uống rượu, Ăn thịt. XXVI.1. Lời dẫn Uống rượu...
kinh luat luan 25

Thiện ác nghiệp báo phần 27 – Lười Biếng Và Kiêu Mạn

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XXV. LƯỜI BIẾNG VÀ KIÊU MẠN Gồm ba phần: Lời dẫn, Dẫn chứng, Lập chí. XXV.1....
phap bao 13

Thiện ác nghiệp báo phần 26 – Dối Trá

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XXIV. DỐI TRÁ Gồm sáu phần: Lời dẫn, Giả làm thân gần, Dùng độc mưu...
phap bao 3

Thiện ác nghiệp báo phần 25 – Mười Việc Ác

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XXIII. MƯỜI VIỆC ÁC Gồm mười phần: Sát sinh, Trộm cướp, Tà dâm, Nói dối,...
phap bao 14

Thiện ác nghiệp báo phần 24 – Thọ Báo

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XXII. THỤ BÁO Gồm chín phần: Lời dẫn, Loại báo, Hiện báo, Sinh báo, Hậu...
kinh luat luan 31

Thiện ác nghiệp báo phần 23 – Tứ Sinh

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XXI. TỨ SINH Gồm sáu phần: Lời dẫn, Hội danh, Tương nhiếp, Ngũ sinh,...
kinh luat luan 28

Thiện ác nghiệp báo phần 22 – Dục Cái

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XX. DỤC CÁI Gồm ba phần: Lời dẫn, Năm dục, Năm triền cái. XX.1. Lời dẫn Xét...
kinh luat luan 27

Thiện ác nghiệp báo phần 21 – Nghiệp Nhân

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XIX. NGHIỆP NHÂN Gồm năm phần: Lời dẫn, Phát nghiệp, Hành vi tội, Hành vi...
kinh luat luan 32

Thiện ác nghiệp báo phần 20 – Lục Độ

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XVIII. LỤC ĐỘ XVIII.1. Bố thí Gồm có bảy phần: Lời dẫn, Bỏn xẻn và dối...
phap bao 8

Thiện ác nghiệp báo phần 19 – Suy Nghĩ Thận Trọng

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XVII. SUY NGHĨ THẬN TRỌNG Gồm năm phần: Lời dẫn, Thận trọng đối với lỗi...
kinh luat luan 26

Thiện ác nghiệp báo phần 18 – Chọn Bạn Kết Giao

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XVI. CHỌN BẠN KẾT GIAO Gồm năm phần: Lời dẫn, Thiện tri thức, Ác tri...
kinh luat luan 43

Thiện ác nghiệp báo phần 17 – Làm Phúc

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XV. LÀM PHÚC Gồm bảy phần: Lời dẫn, Tu phúc, Đúng pháp, Cúng dường, Chuẩn...
kinh luat luan 34

Thiện ác nghiệp báo phần 16 – Phóng Sanh

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XIV. PHÓNG SINH Gồm năm phần: Dẫn nhập, Giết hại, Phóng sinh, Cứu nguy, Kệ...
phap bao 7

Thiện ác nghiệp báo phần 15 – Báo Ân

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XIII. BÁO ÂN Gồm bốn phần: Dẫn nhập, Báo ân, Vong ân, Kệ tụng kết...
kinh luat luan 19

Thiện ác nghiệp báo phần 14 – Khuyến Khích Tu Tập

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XII. KHUYẾN KHÍCH TU TẬP Gồm bảy phần: Lời dẫn, Khuyên răn người nam, Khuyên...

Xem Nhiều