mot-soi-rom-vang

Một Sợi Rơm Vàng – Đào Thản

Một Sợi Rơm Vàng  Tác giả: Đào Thản Nhà xuất bản Trẻ Giọng đọc: Ngọc Hân
tieng-viet-tu-cuoc-song

Tiếng Việt Từ Cuộc Sống – Phạm Văn Tình

Tiếng Việt Từ Cuộc Sống  Tác giả: Phạm Văn Tình Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Ngọc Hân
noi-oan-thi-la-ma

Nỗi Oan Thì, Là, Mà – Nguyễn Đức Dân

Nỗi Oan Thì, Là, Mà  Tác giả: Nguyễn Đức Dân Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Ngọc Hân
mot-chu-cung-la-tro

Một Chữ Cũng Là Trò – Nguyễn Trường Sa

Một Chữ Cũng Là Trò  Tác giả: Nguyễn Trường Sa Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Hải Hưng
dich-hoc-tinh-hoa

Dịch Học Tinh Hoa

Dịch Học Tinh Hoa  Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Lê Như Quỳnh

Bộ sách nói Pháp Luật quyển 9 – Bộ Luật Hình Sự

Bộ sách nói Pháp Luật quyển 9 - Bộ Luật Hình Sự Giọng đọc: Minh Hoàng, Lê Như Quỳnh, Định Phương, Xuân Hùng, Trung Can

Bộ sách nói Pháp Luật quyển 8 – Luật Tố Tụng Hình Sự

Bộ sách nói Pháp Luật quyển 8 - Luật Tố Tụng Hình Sự Giọng đọc: Minh Hoàng, Định Phương, Trung Can

Bộ sách nói Pháp Luật quyển 7 – Luật Tố Tụng Dân Sự

Bộ sách nói Pháp Luật quyển 7 - Luật Tố Tụng Dân Sự Giọng đọc: Xuân Hiếu, Minh Hoàng, Định Phương, Xuân Hùng

Bộ sách nói Pháp Luật quyển 6

Bộ sách nói Pháp Luật quyển 6 Giọng đọc: Định Phương, Minh Hoàng

Bộ sách nói Pháp Luật quyển 5

Bộ sách nói Pháp Luật quyển 5 Giọng đọc: Hải Hưng, Thủy Tiên, Ái Hòa, Trọng Thanh

Bộ sách nói Pháp Luật quyển 4

Bộ sách nói Pháp Luật quyển 4 Giọng đọc: Trung Can

Bộ sách nói Pháp Luật quyển 3

Bộ sách nói Pháp Luật quyển 3 - Luật Lao Động, Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật An Toàn Vệ Sinh Lao Động Giọng đọc: Như Minh

Bộ sách nói Pháp Luật quyển 2 – Luật Dân Sự

Bộ sách nói Pháp Luật quyển 2 - Luật Dân Sự Giọng đọc: Nam Dương

Bộ sách nói Pháp Luật quyển 1

Bộ sách nói Pháp Luật quyển 1 - Hiến Pháp, Luật Người Khuyết Tật, Luật Hộ Tịch, Luật Hôn Nhân Giọng đọc: Hướng Dương