Harry Potter tập 4: Chiếc cốc lửa – J.K.Rowling

54619

Harry Potter tập 4: Chiếc cốc lửa

Tác giả: J.K.Rowling

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Nam Dương, Phương Minh, Ngọc Minh, Đồng Linh

Chương 1: Ngôi nhà Riddle05:49

Chương 2: Vết thẹo05:49

Chương 3: Thiệp mời05:49

Chương 4: Trở lại trang trại Hang Sóc05:49

Chương 5: Mánh phù thủy của nhà Weasley05:49

Chương 6: Khóa cảng05:49

Chương 7: Bagman và Crouch05:49

Chương 8: Cúp Quidditch thế giới05:49

Chương 9: Dấu hiệu đen05:49

Chương 10: Hỗn loạn ở bộ pháp thuật05:49

Chương 11: Trên tàu tốc hành Hogwarts05:49

Chương 12: Thi đấu tam pháp thuật05:49

Chương 13: Moody mắt điên05:49

Chương 14: Những lời nguyền không thể tha thứ05:49

Chương 15: Trường Beauxbatons và trường Durmstrang05:49

Chương 16: Chiếc cốc lửa05:49

Chương 17: Vị quán quân thứ tư05:49

Chương 18: Cân đũa phép05:49

Chương 19: Rồng đuôi gai HungGaRi05:49

Chương 20: Bài thi đầu tiên05:49

Chương 21: Mặt trận giải phóng gia tinh05:49

Chương 22: Công tác bất ngờ05:49

Chương 23: Dạ vũ giáng sinh05:49

Chương 24: Tin giựt gân của Rita Skeeter05:49

Chương 25: Cái trứng và con mắt05:49

Chương 26: Bài thi thứ hai05:49

Chương 27: Chân nhồi bông trở lại05:49

Chương 28: Cơn điên của ông Crouch05:49

Chương 29: Giấc mơ05:49

Chương 30: Cái tưởng ký05:49

Chương 31: Bài thi thứ ba05:49

Chương 32: Máu, thị và xương05:49

Chương 33: Tử thần thực tử05:49

Chương 34: Những câu thần chú từ trước đến nay05:49

Chương 35: Chân dược05:49

Chương 36: Ngã ba đường05:49

Chương 37: Bắt đầu05:49