Liêu Trai Chí Dị – Bồ Tùng Linh

24549

Liêu Trai Chí Dị

Tác giả: Bồ Tùng Linh

Nhà xuất bản Lao Động ấn hành năm 2006

Giọng đọc: Như Minh

Bộ Liêu Trai nguyên Hán văn của ông Bồ Tùng Linh soạn ra, tất cả có 448 truyện; tự đời Khang Hy nhà Thanh đến nay, kể có 260 năm. Cái hay của Liêu Trai, như nghìn vạn cảnh trạng ở nhân gian đều thu vào phiến ảnh rất nhỏ bé, mà cảnh nào tình ấy, nhận cho kỹ, sẽ thấy được rõ ràng. Lật những ý tưởng quang minh chính đại, những kiến thức khoáng đạt cao siêu, đều tùy thế truyện, mượn mồm người mà phát ra ngôn luận, đặt làm văn chương. Cho nên cái hay không chỉ là đáng yêu, mà phần đáng trọng rất không ít. Cho nên không thể coi như một bộ tiểu thuyết tầm thường, mà cũng không phải như Chức Nữ, Hằng Nga, chỉ thanh tú mà không có thiết đến nhân thế. Ấy là các giá trị xác thực của Liêu Trai…” – Tản Đà, Nguyễn Khắc Hiếu