Nữ Hoàng Ai Cập – Thế Anh và Minh Châu biên dịch

6076

Nữ Hoàng Ai Cập

Tác giả: Thế Anh và Minh Châu biên dịch

Nhà xuất bản Thanh Hoá ấn hành 2008

Giọng đọc: Kim Phượng

Lời giới thiệu

Chương 1: Tuổi thơ dữ dội 1

Chương 1: Tuổi thơ dữ dội 2

Chương 1: Tuổi thơ dữ dội 3

Chương 1: Tuổi thơ dữ dội 4

Chương 2: Loạn lạc cung đình 1

Chương 2: Loạn lạc cung đình 2

Chương 3: Caesar anh hùng 1

Chương 3: Caesar anh hùng 2

Chương 4: Mỹ nhân kế 1

Chương 4: Mỹ nhân kế 2

Chương 5: Tình yêu và đao kiếm 1

Chương 5: Tình yêu và đao kiếm 2

Chương 6: Biệt ly 1

Chương 6: Biệt ly 2

Chương 7: Sóng gió trong ngày lễ Mục thần 1

Chương 7: Sóng gió trong ngày lễ Mục thần 2

Chương 8: Cái chết của Caesar 1

Chương 8: Cái chết của Caesar 2

Chương 8: Cái chết của Caesar 3

Chương 9: Nổi nhớ nơi xa xôi 1

Chương 9: Nổi nhớ nơi xa xôi 2

Chương 10: Lời kêu gọi đến từ La Mã 1

Chương 10: Lời kêu gọi đến từ La Mã 2

Chương 10: Lời kêu gọi đến từ La Mã 3

Chương 11: Tạm biệt và hẹn ngày gặp lại 1

Chương 11: Tạm biệt và hẹn ngày gặp lại 2

Chương 12: Sự kiều diễm trong cung điện Ai Cập 1

Chương 12: Sự kiều diễm trong cung điện Ai Cập 2

Chương 12: Sự kiều diễm trong cung điện Ai Cập 3

Chương 13: Những thăng trầm trong tình yêu 1

Chương 13: Những thăng trầm trong tình yêu 2

Chương 14: Hai chòm sao túc mệnh 1

Chương 14: Hai chòm sao túc mệnh 2

Chương 15: Cuộc hôn nhân quyền lực 1

Chương 15: Cuộc hôn nhân quyền lực 2

Chương 16: Nỗi niềm tương tư 1

Chương 16: Nỗi niềm tương tư 2

Chương 17: Trùng phùng 1

Chương 17: Trùng phùng 2

Chương 18: Chìm đắm trong biển tình 1

Chương 18: Chìm đắm trong biển tình 2

Chương 19: Thảm bại, quyết chiến 1

Chương 19: Thảm bại, quyết chiến 2

Chương 20: Tạm biệt, nữ hoàng Ai Cập 1

Chương 20: Tạm biệt, nữ hoàng Ai Cập 2

Chương 20: Tạm biệt, nữ hoàng Ai Cập 3