Báo Ứng – Philip Roth

720

Báo Ứng

Tác giả: Philip Roth

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành 2013

Giọng đọc: Hồng Hà

​“Báo ứng” lấy bối cảnh là một trận dịch bại liệt ở Newark năm 1944; trận dịch đã nhấn chìm cả một vùng đất vào sự sợ hãi, tang tóc, và đẩy chàng thanh niên tên Bucky Cantor vào một cuộc phiêu lưu quái gở của một “chủ nghĩa anh hùng hụt” và của những mất mát không thể ngờ tới.