Trang Chủ Danh mục Bộ Đôn Hoàng

Danh mục: Bộ Đôn Hoàng

kinh luat luan 11

Luận Đại Thừa Khai Tâm Hiển Tánh Đốn Ngộ Chơn Tông

Đường Huệ Quang Thích. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
kinh luat luan 8

Luận Vô Tâm

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Đắc Pháp
kinh luat luan 32

Kinh Cha Mẹ Ân Trọng (Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh)

Kinh Cha Mẹ Ân Trọng Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh Khuyết danh Bản Việt dịch của Nguyên Thuận *** Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Linh Thứu gần thành...
phap bao 8

Kinh Thiện Ác Nhơn Quả – Thích Giác Quả dịch

Hán dịch: Khuyết danh. Việt dịch: Thích Giác Quả
kinh luat luan 1

Kinh Thiện Ác Nhơn Quả – Thích Trung Quán dịch

Hán dịch: Khuyết danh. Việt dịch: Thích Trung Quán
kinh luat luan 18

Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Chúc Hiền
kinh luat luan 8

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vô Tương Thập Lễ

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Huyền Thanh
phap bao 4

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật – Thích Trung Quán dịch

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Khuyết danh Việt dịch: Thích Trung Quán *** QUYỂN THƯỢNG Chính tôi được nghe: Một thời Đức Phật ở thành Vương...
kinh luat luan 19

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật – Thích Thiền Tâm dịch

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Khuyết danh Việt dịch: Thích Thiền Tâm *** QUYỂN THƯỢNG Như thế tôi nghe : Một thời Đức Phật ở tại...

Xem Nhiều