Trang Chủ Danh mục Bộ Tỳ Đàm

Danh mục: Bộ Tỳ Đàm

phap bao 5

Kệ Tụng A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận

Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Thích Tuệ Sỹ
kinh luat luan 40

Đại Cương Luận Câu Xá

Hòa thượng Thích Thiện Siêu luận
kinh luat luan 31

Luận Câu Xá: Phần lưu thông

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** PHẦN LƯU THÔNG Ca-Thấp-di-la Nghị lý thành Ngã đa y bỉ...
phap bao 1

Luận Câu Xá – Phẩm 8: Phân biệt định

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN VIII. PHẨM PHÂN BIỆT ÐỊNH Ðã giảng về phẩm...
kinh luat luan 30

Luận Câu Xá – Phẩm 7: Phân biệt trí

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN VII . PHẨM PHÂN BIỆT TRÍ Phẩm Hiền Thánh...
phap bao 10

Luận Câu Xá – Phẩm 6: Phân biệt hiền thánh

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN VI. PHẨM PHÂN BIỆT HIỀN THÁNH Phẩm Hiền Thánh...
kinh luat luan 26

Luận Câu Xá – Phẩm 5: Phân biệt tùy miên

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN V. PHẨM PHÂN BIỆT TÙY MIÊN Nguyên nhân cảm...
kinh luat luan 13

Luận Câu Xá – Phẩm 4: Phân Biệt Nghiệp

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN IV. PHẨM PHÂN BIỆT NGHIỆP Trước đây phẩm Thế...
kinh luat luan 16

Luận Câu Xá – Phẩm 3: Phân Biệt Thế Gian

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN III. PHẨM PHÂN BIỆT THẾ GIAN Phẩm này nói...
kinh luat luan 40

Luận Câu Xá – Phẩm 2: Phân Biệt Căn

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN II. PHẨM PHÂN BIỆT CĂN Phẩm này gồm 47...
kinh luat luan 31

Luận Câu Xá – Phẩm 1: Phân Biệt Giới

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN I. PHẨM PHÂN BIỆT GIỚI A. BA PHẦN CỦA...

Xem Nhiều