Trang Chủ Danh mục Bộ Trung Quán

Danh mục: Bộ Trung Quán

kinh luat luan 12

Trung Luận – Thích Thiện Siêu

Long Thọ Bồ Tát tạo, Phạm Chí Thanh Mục, Thích Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Siêu
kinh luat luan 16

Trung Luận – Thích Viên Lý

Long Thọ Bồ Tát tạo Phạm Chí Thanh Mục Thích Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Viên Lý
kinh luat luan 27

Thập Nhị Môn Luận – Thích Nhất Chân

Long Thọ Bồ Tát tạo Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Nhất Chân
kinh luat luan 35

Thập Nhị Môn Luận – Thích Viên Lý

Long Thọ Bồ Tát tạo Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Viên Lý
phap bao 16

Thập Nhị Môn Luận – Thích Thanh Từ

Long Thọ Bồ Tát tạo Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
phap bao 6

Luận Đại Trượng Phu

Đề Bà La Bồ Tát tạo Bắc Lương Đạo Thái dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang
kinh luat luan 29

Luận Bảo Tạng

Hậu Tần Tăng Triệu Trước. Bản Việt dịch của Thích Duy Lực

Xem Nhiều