Xã Hội Học Về Dư Luận Xã Hội – Nguyễn Quý Thanh

Xã Hội Học Về Dư Luận Xã Hội Tác giả: Nguyễn Quý Thanh  Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội Giọng đọc: nhiều người đọc

Văn Học Dân Gian Việt Nam

Văn Học Dân Gian Việt Nam  Tác giả: Đinh Gia Khánh (chủ biên) Nhà xuất bản Giáo Dục  Giọng đọc: nhiều người đọc

Vấn Đề Thông Tin Ngày Xưa Ở Châu Âu Trước Khi Báo Chí Ra Đời – Huỳnh Văn Tống

Vấn Đề Thông Tin Ngày Xưa Ở Châu Âu Trước Khi Báo Chí Ra Đời Tác giả: Huỳnh Văn Tống Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM  Giọng đọc:nhiều người đọc

Một số ứng dụng của Đại số hiện đại vào Giải toán sơ cấp

Một số ứng dụng của Đại số hiện đại vào Giải toán sơ cấp Tác giả: Trần Tuấn Nam (chủ biên) Nhà xuất bản TPHCM ấn hành Giọng đọc: Xuân...

Tuyển tập bài tập Trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

Tuyển tập bài tập Trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non  Tác giả: Nguyễn Thị Phương Nga Nhà xuất bản Giáo Dục Giọng đọc: Trí An và...

Từ Vựng Tiếng Việt

Từ Vựng Tiếng Việt  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Công Đức Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM Giọng đọc: Nhiều người đọc

Trên đường bình văn

Trên đường bình văn Tác giả: Vũ Dương Quỹ  Nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành năm 1998 Giọng đọc: nhiều người đọc

Toán cao cấp. Giải tích hàm một biến. Lý thuyết chuỗi

Toán cao cấp. Giải tích hàm một biến. Lý thuyết chuỗi Tác giả: Đỗ Công Khanh Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM Giọng đọc: Xuân Hùng

Tiếng Việt Thực Hành

Tiếng Việt Thực Hành Tác giả: Bùi Minh Toán (chủ biên) Nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành năm 2002 Giọng đọc: Ngọc Hân

Các Thể Loại Báo Chí

Thể Loại Báo Chí Tác giả: Nhiều tác giả  Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM Giọng đọc: Xuân Hùng & Ngọc Hân

Tạo cơ hội học tập – từng bước hướng dẫn dạy trẻ khiếm thị

Tạo cơ hội học tập - từng bước hướng dẫn dạy trẻ khiếm thị Tác giả: Reena Bhandari & Jayanthi Narayan biên tập Nhà xuất bản Dân Trí Giọng đọc:...

Tâm Lý Học Pháp Lý (hệ cử nhân)

Tâm Lý Học Pháp Lý (hệ cử nhân) Tác giả: Nguyễn Hồi Loan, Đặng Thanh Nga Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội Giọng đọc: Xuân Hùng

Tâm Lý Học Lứa Tuổi

Tâm Lý Học Lứa Tuổi Tác giả: Nguyễn Ánh Hồng (biên soạn) Nhà xuất bản Trẻ Giọng đọc: nhiều người đọc

Tâm lý học và đời sống

Tâm lý học và đời sống Tác giả: Richard J.Gerrig & Philip G.Zimbardo Nhà xuất bản Lao Động Giọng đọc: nhiều người đọc

Tâm Lý Học Tôn Giáo

Tâm Lý Học Tôn Giáo  Tác giả: PhTS Vũ Dũng  Nhà xuất bản KHXH  Giọng đọc: nhiều người đọc

Nghe nhiều