Một số ứng dụng của Đại số hiện đại vào Giải toán sơ cấp

Tác giả: Trần Tuấn Nam (chủ biên)

Nhà xuất bản TPHCM ấn hành

Giọng đọc: Xuân Hùng

Chương 1: Vành đa thức

Vành đa thức và nghiệm đa thức

Định lý 1.3.24

Tính đóng đại số của trường C

Kết thúc và phép khử

Phép khử ẩn

Đa thức bất khả quy

Khai triển đa thức

Chương 2: Vành các chuỗi lũy thừa hình thức

Hàm sinh thường và dãy Fibonacci, dãy Catalan

Hàm sinh của dãy các đa thức Bernoulli

Tích vô hạn, hàm sinh Dirichlet, Zeta Riemann

Đồng nhất thức Newton

Sử dụng chỉ số và công thức chuyển đổi ngược

Chương 3: Vành ma trận K (A)

Vành ma trận K (A)

Giá trị riêng của hàm ma trận

Ví dụ 3.4.8

Ví dụ 3.4.15

Xây dựng bài toán mới về dãy số

Hệ truy hồi qua cấp số nhân

Chương 4: Một vài ứng dụng

Đa thức hai biến bậc hai và cực trị

Tính chia hết của một vài đa thức đặc biệt

Phân thức hữu tỷ, hệ phương trình và tổng

Ví dụ 4.1.71

Ví dụ 4.1.78

Ví dụ 4.1.87

Ví dụ 4.1.93

Vận dụng trong số học

Ví dụ 4.2.15

Một vài hàm số học

Ví dụ 4.2.46

Bổ đề 4.2.26

Số đơn nguyên

Mệnh đề 4.2.93

Phương trình Diophantine

Phương trình Pell. phương trình Mordell

Vành Euclid và vành Gauss

Vận dụng trong Hình học sơ cấp

Mệnh đề 4.3.9

Ví dụ 4.3.17

Tham số hóa đồ thị phẳng và nghiệm hữu tỷ

Mệnh đề 4.3.38

Mệnh đề 4.3.51

Phép biến hình Nab

Ví dụ 4.3.86

Ví dụ 4.3.100

Một số vấn đề về đồ thị phẳng trong R2

Vận dụng trong Lượng giác

Ví dụ 4.4.18

Vận dụng vào biểu diễn

Định lý 4.5.19

Định lý 4.5.32

Mệnh đề 4.5.45

Ví dụ 4.5.61

Ví dụ 4.5.71

Ví dụ 4.5.88

Vận dụng nhóm đối xứng vào tổ hợp

Bài tập

  Sách nói khác:

 • Giáo Dục Học Đại Cương – PGS.TS Trần Hương (chủ biên) - Giáo Trình
 • Vấn Đề Thông Tin Ngày Xưa Ở Châu Âu Trước Khi Báo Chí Ra Đời – Huỳnh Văn Tống - Giáo Trình
 • Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam – Chu Xuân Diên - Giáo Trình
 • Nhập Môn Xã Hội Học – Trần Thị Kim Xuyến - Giáo Trình
 • Môi Trường Phát Triển - Giáo Trình
 • Các Thể Loại Báo Chí - Giáo Trình
 • Đại Số Tuyến Tính Giản Yếu – Lê Văn Phước biên soạn - Giáo Trình
 • Cơ Sở Lý Luận Báo Chí – Nguyễn Văn Hà - Giáo Trình
 • Tài Liệu Ôn Tập Tin Học Cơ Bản - Giáo Trình
 • Công Tác Tham Vấn Trẻ Em - Giáo Trình
 • Hướng Dẫn Tự Học Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Giáo Trình
 • Toán cao cấp. Giải tích hàm một biến. Lý thuyết chuỗi - Giáo Trình
 • Từ Vựng Tiếng Việt - Giáo Trình
 • Con Người Và Môi Trường – PGS.TS Hoàng Hưng(tổng chủ biên) - Giáo Trình
 • Chăm Sóc Trẻ Khuyết Tật Tại Nhà - Giáo Trình
 • Những Giá Trị Sống Cho Tuổi Trẻ – Diane Tillman - Giáo Trình
 • Nhập Môn Logic Học – Phạm Đình Nghiệm - Giáo Trình
 • Câu Hỏi Ôn Tập Chương Trình Sinh Lý Chuyên Ngành năm 2017 – PGS.TS Đàm Anh Khôi - Giáo Trình
 • Nhà Văn Việt Nam Hiện Đại – Chân Dung Và Phong Cách - Giáo Trình
 • Tâm Lý Học Xã Hội - Giáo Trình