Con Người Và Môi Trường

Tác giả: PGS.TS Hoang Hưng(tổng chủ biên)

Nhà xuất bản DHQG TPHCM ấn hành

Giọng đọc: Nhiều người đọc