Nhà Văn Việt Nam Hiện Đại – Chân Dung Và Phong Cách

Tác giả: Nguyễn Đăng Mạnh

Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM

Giọng đọc: Nhiều người đọc

Tố Hữu nhà thơ của lý tưởng cộng sản

Vài suy nghĩ về tư tưởng mỹ học Hồ Chí Minh qua sáng tác thơ

Một sự nghiệp văn học lớn phong phú và đa dạng

Mấy lời mở sách

Xuân Diệu thơ

Xuân Diệu văn xuôi

Xuân Diệu và niềm khát khao giao cảm với đời

Ghi chép về một buổi giảng thơ của Xuân Diệu

Chế Lan Viên và cái ách nặng văn chương

Mấy ý nghĩ về thơ Hoàng Cầm nhân đọc Mưa Thuận Thành

Chiến Hữu hành quân trên những trang thơ

Trào phúng Nguyễn Công Hoan

Quang Dũng người thơ

Trần Đăng Khoa qua chân dung và đối thoại

Nguyên Tuân một phong cách độc đáo và tài hoa

Nguyễn Tuân xê dịch, Nguyễn Tuân ẩm thực

Tản mạn về Nguyễn Tuân

Nguyễn Tuân đọc sách, bình văn dựng chân dung văn học

Nguyễn Tuân viết yêu ngôn

Vũ Trọng Phụng sức mạnh tưởng tượng tổng hợp và tiếng cười châm biếm

Vũ Trọng Phụng vua phóng sự

Nguyên Hồng nhà văn của những người cùng khổ

Mấy lần được gặp Nguyên Hồng

Tô Hoài với quan niệm con người là con người

Chủ nghĩa hiện thực Nam Cao

Dạy khôn Nguyễn Khải

Nguyên Ngọc con người lãng mạn

Nguyễn Thi và một chủ nghĩa hiện thực mảnh liệt

Cái đói và miếng ăn trong truyện Nam Cao

Nguyễn Đình Thi như tôi biết

Những ngày cuối cùng gặp Nguyễn Minh Châu

Truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp

Hoài Thanh qua tuyển tập

Hoài Thanh con người sinh ra để làm thơ