Công Tác Tham Vấn Trẻ Em 

Nhà xuất bản ĐH Mở TPHCM

Giọng đọc: Hướng Dương