Toán cao cấp. Giải tích hàm một biến. Lý thuyết chuỗi

Tác giả: Đỗ Công Khanh

Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM

Giọng đọc: Xuân Hùng