Tài Liệu Ôn Tập Tin Học Cơ Bản

Tác giả: TS Lê Đức Long (chủ biên)

Nhà xuất bản Trường ĐH Sư Phạm TPHCM ấn hành

Giọng đọc: nhiều người đọc