Từ Vựng Tiếng Việt 

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Công Đức

Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM

Giọng đọc: Nhiều người đọc