Nhập Môn Xã Hội Học 

Tác giả: Trần Thị Kim Xuyến

Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM ấn hành 

Giọng đọc: Nhiều người đọc