Tâm Lý Học Xã Hội

Tác giả: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hằng biên soạn

Nhà xuất bản Trường ĐHKHXH&NV TPHCM ấn hành năm 2009

Giọng đọc: Ngọc Hân