Tâm Lý Học Pháp Lý (hệ cử nhân)

261

Tâm Lý Học Pháp Lý (hệ cử nhân)

Tác giả: Nguyễn Hồi Loan, Đặng Thanh Nga

Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội

Giọng đọc: Xuân Hùng