Tâm Lý Học Pháp Lý (hệ cử nhân)

Tác giả: Nguyễn Hồi Loan, Đặng Thanh Nga

Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội

Giọng đọc: Xuân Hùng

  Sách nói khác:

 • Phương Pháp Nghiên Cứu Xã Hội Học - Giáo Trình
 • Xã Hội Học Về Dư Luận Xã Hội – Nguyễn Quý Thanh - Giáo Trình
 • Tâm Lý Học Xã Hội - Giáo Trình
 • Phương Pháp Tổ Chức Hoạt Động Tạo Hình Cho Trẻ Mầm Non - Giáo Trình
 • Lý Luận Báo Phát Thanh – Đức Dũng - Giáo Trình
 • Lịch Sử Giáo Dục Thế Giới - Giáo Trình
 • Các Triều Đại Việt Nam - Giáo Trình
 • Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-Lenin – Nguyễn Viết Thông - Giáo Trình
 • Giáo trình tâm lý học quản lý - Giáo Trình
 • Tâm lý học phát triển – Nguyễn Văn Đồng - Giáo Trình
 • Giáo trình Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non - Giáo Trình
 • Tâm Lý Học Lứa Tuổi - Giáo Trình
 • Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam – TS Nguyễn Thị Thương Huyền - Giáo Trình
 • Giáo trình Tội phạm học – TS Nguyễn Thị Kim Vân - Giáo Trình
 • Giáo trình Pháp luật về cạnh tranh và Giải quyết tranh chấp thương mại - Giáo Trình
 • Hướng Dẫn Tự Học Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Giáo Trình
 • Quốc Sử Tạp Lục – Nguyễn Thiệu Lâu - Giáo Trình
 • Giáo trình Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non - Giáo Trình
 • Tài liệu Giảng dạy môn Lý luận và Phương pháp huấn luyện thể thao - Giáo Trình
 • Lý Thuyết Hệ Thống Và Điều Khiển Học - Giáo Trình