Tâm lý học phát triển – Nguyễn Văn Đồng

926

Tâm lý học phát triển

Tác giả: Nguyễn Văn Đồng

Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Hà Nội

Giọng đọc: Hướng Dương

Lời Nhà xuất bản05:49

Chương 1. Phần Mở Đầu05:49

Các thiết kế để nghiên cứu tâm lý học phát triển05:49

Chương 2. Sự phát triển trong bào thai05:49

Chương 3. Sự phát triển trong độ tuổi sơ sinh05:49

Phát triển tri giác ở trẻ sơ sinh05:49

Tiến trình xã hội hóa cá nhân ở trẻ sơ sinh05:49

Tình cảm gắn bó ở trẻ sơ sinh05:49

Sự hình thành nhân cách05:49

Chương 4. Các học thuyết về sự phát triển nhận thức05:49

Giai đoạn thao tác cụ thể05:49

Quan điểm văn hóa xã hội của Vưgotxki05:49

Sự kết hợp giữa học thuyết của Piaget và quan điểm của Vwgotxki trong lý luận phát triển nhận thức05:49

Sự thay đổi khả năng xử lý tin theo độ tuổi05:49

Trí nhớ: gìn giữ và phục hồi lại thông tin05:49

Sự phát triển của trí nhớ sự kiện và tiểu sử05:49

Áp dụng: xử lí tin và kỹ năng học vấn05:49

Chương 5. Sự phát triển ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp từ tuổi nhà trẻ đến tuổi thanh niên05:49

Quan điểm tương tác05:49

Phát triển ngôn ngữ giai đoạn tiền tiểu học05:49

Chương 6. Sự phát triển từ 2 tuổi đến tuổi dậy thì05:49

Trình diễn trí tuệ05:49

Những yếu tố tác động lên chỉ số IQ và hiệu chỉnh văn hóa - xã hội đối với trình diễn trí tuệ05:49

Sự phát triển cảm xúc05:49

Học thuyết sinh học xã hội của Money và Ehrhardt05:49

Tự ý thức và ý thực xã hội05:49

Sự hình thành và phát triển động cơ thành đạt ban đầu05:49

Sự phát triển đạo đức05:49

Lòng vị tha05:49

Học thuyết của Kohlberg về phát triển đạo đức05:49

Môi trường phát triển05:49

Những tác động của môi trường bên ngoài gia đình: ti vi, máy tính, trường học05:49

Di truyền và môi trường là hai yếu tố đồng tác động05:49

Chương 7. Tuổi thanh niên05:49

Sự khác biệt giới tính và sự nhập vai giới05:49

Tình yêu lứa đôi, tình dục và định hướng tình dục05:49

Ghen tuông05:49

Hiện tượng đồng tính luyến ái05:49

Sự phát triển nhân cách ở tuổi thanh niên05:49