Tài liệu Giảng dạy môn Tuyển chọn vận động viên thể thao

631

Tài liệu Giảng dạy môn Tuyển chọn vận động viên thể thao

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Tiên Tiến, TS. Lý Vĩnh Trường hiệu đính và xuất bản

Nhà xuất bản Giáo dục

Giọng đọc: nhiều người đọc