Cánh Đồng Bất Tận – Nguyễn Ngọc Tư

Cánh Đồng Bất Tận Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư Cánh Đồng Bất Tận đào sâu vào nỗi đau khổ và xoáy thẳng vào những mê muội rất tầm thường...

Sương Khói Quê Nhà – Nguyễn Nhật Ánh

Sương Khói Quê Nhà Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh  Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Xuân Hùng

Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2001 Giọng đọc: Minh Thạnh Cuốn sách chủ yếu đề cập...

Út Quyên Và Tôi – Nguyễn Nhật Ánh

Út Quyên Và Tôi Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Đỗ Trung Hậu 

Tạp Văn Nguyễn Ngọc Tư

Tạp Văn Nguyễn Ngọc Tư Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư   Nhà Xuất Bản Trẻ và Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn ấn hành Giọng đọc: Thủy Tiên  ​Thủng thẳng, nhỏ nhẹ...

Chuyện Xưa Tích Cũ – Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình

Chuyện Xưa Tích Cũ Tác giả: Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình   Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Thủy Tiên 

Yêu Xứ Sở Thương Đồng Bào – Đoàn Công Lê Huy

Yêu Xứ Sở Thương Đồng Bào Tác giả: Đoàn Công Lê Huy Nhà Xuất Bản Kim Đồng ấn hành Giọng đọc: Phạm Tân 

Yêu Bằng Tai – Nguyên Hương

Yêu Bằng Tai Tác giả: Nguyên Hương Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Hoàng Anh 

Yêu Người Ngóng Núi – Nguyễn Ngọc Tư

Yêu Người Ngóng Núi Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư  Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Phương Linh 

Vừa Đi Vừa Nghĩ Suy Vừa Nhìn – Mạc Can

Vừa Đi Vừa Nghĩ Suy Vừa Nhìn Tác giả: Mạc Can  Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Minh Hoàng 

Vô Thường – Nguyễn Bảo Trung

Vô Thường Tác giả: Nguyễn Bảo Trung  Nhà Xuất Bản Lao Động và Nhãn Sách Bảo ấn hành Giọng đọc: Lê Như Quỳnh 

Vợ Nhặt – Kim Lân

Vợ Nhặt  Tác giả: Kim Lân   Nhà Xuất Bản Văn Hóa ấn hành năm 2008 Giọng đọc: Trung Nghị 

Việc Làng – Ngô Tất Tố

Việc Làng Tác giả: Ngô Tất Tố  Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Nhã Nam ấn hành Giọng đọc: Mạc Duy Thắng 

Ví Dụ Ta Yêu Nhau – Đoàn Thạch Biền

Ví Dụ Ta Yêu Nhau  Tác giả: Đoàn Thạch Biền Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Phương Nam ấn hành Giọng đọc: Huỳnh Hữu Thiên Ân 

Về Ngang Quán Không – Bùi Diệp

Về Ngang Quán Không Tác giả: Bùi Diệp  Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ và Sài Gòn Book ấn hành Giọng đọc: Liên Xuyến 

Nghe nhiều