Chuyến Tàu Vé Ngắn

Tác giả: Hoàng Công Danh

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Hồng Vị