Tạp Văn Nguyễn Ngọc Tư

3488

Tạp Văn Nguyễn Ngọc Tư

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
 

Nhà Xuất Bản Trẻ và Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn ấn hành

Giọng đọc: Thủy Tiên 

​Thủng thẳng, nhỏ nhẹ như người con gái quê đang vừa hái rau vừa kể chuyện, những câu chuyện vụn vặt trong Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư lúc thì da diết lúc lại hóm hỉnh, tưng tửng, vui vui. Cuốn tạp văn này của Nguyễn Ngọc Tư ghi dấu ấn rõ nét về sự kết hợp rõ nét giữa văn và báo.