Người Đàn Bà Trên Chuyến Tàu Tốc Hành – Nguyễn Minh Châu

4454

Người Đàn Bà Trên Chuyến Tàu Tốc Hành

Tác giả: Nguyễn Minh Châu 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2012 

Giọng đọc: Hồng Hà 

Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành là câu chuyện về người đàn bà tên Quỳ, với những kỷ niệm thời chiến tranh cùng người yêu của cô là anh trung đoàn trưởng Hòa. Hòa hy sinh, Quỳ luôn dằn dặt, khổ đau và rồi cô lấy Ph (bạn cũ của Hòa) làm chồng. Rồi tai họa rơi xuống, Ph bị đi tù.