Đời tập 1 – Nguyễn Đông Thức

1365

Đời tập 1

Tác giả: Nguyễn Đông Thức

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Thủy Tiên 

Đời 1 được nhà văn Nguyễn Đông Thức viết sau cơn bạo bệnh “thập tử nhất sinh”, đó là những gì ông viết khi nhìn lại, chiêm nghiệm lại cuộc đời trên giường bệnh được xuất bản năm 2008, tái bản năm 2009, tạo động lực thúc đẩy cho cho nhà văn viết tiếp Đời 2.