Truyện ngắn Trang Thế Hy

1389

Truyện Ngắn Trang Thế Hy

Tác giả: Trang Thế Hy 

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Sài Gòn ấn hành

Giọng đọc: Kim Phượng 

Tiếp tục cái truyền thống của các bậc Tao Nhân Mặc Khách ngày xưa như Nguyễn Tuân…Trang Thế Hy cũng là người chơi cái trò chơi thanh nhã, lối văn của Ông giản dị mà uyên bác thâm trầm nhưng ở ông vừa có cái gì đó hiện thực, hiện tại.Vừa có cái gì đó rất xưa và có phần cổ kính nữa. Là người suốt đời chăm chú đi tìm cái đẹp trong chốn ngổn ngang nhân sinh, không ồn ào tuyên bố nhưng suốt đời sống vì cái đẹp.Ông luôn luôn đi tìm cái đẹp trong sự giản dị của một đời thường, một con người thường thể hiện qua các tác phẩm như: “Áo Lụa Giồng”, “Anh Thơm Râu Rồng” và ở tận đáy nữa của cuộc đời. Tập truyện ngắn cùng tên Ông cũng là một tác phẩm tiêu biểu.