Nốt Ruồi Phá Tướng

399

Nốt Ruồi Phá Tướng

Tác giả: Nhiều tác giả 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2006

Giọng đọc: Trung Can 

​Trừ Nguyên Hương (Daklak, từng được giải 1 Văn học tuổi 20 lần 1) và Thu Trân (Đồng Nai, giải 3 Văn học Tuổi 20 lần 2 và giải 4 Văn học tuổi 20 lần 3) đã có ít nhiều tên tuổi trên văn đàn, hầu hết tác giả trong tập truyện này đều còn trẻ, có người mới chỉ 22 tuổi, và chưa mấy tiếng tăm. Tuy nhiên, đây không phải là những truyện ngắn đầu tay của họ.