Dưới Ánh Hỏa Châu – Hoàng Phủ Ngọc Phan

586

Dưới Ánh Hỏa Châu

Tác giả: Hoàng Phủ Ngọc Phan

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Trung Nghị 

​Là tập bút ký và ghi chép của một trong những người trí thức trẻ Huế tham gia phong trào đấu tranh đô thị của sinh viên học sinh Huế, sau đó thoát ly tham gia cách mạng. Bị địch bắt, phải chuyển địa bàn hoạt động vào Sài Gòn rồi lên R tiếp tục tham gia kháng chiến trong đội hình của Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ.