Công tử Bạc Liêu – Phan Trung Nghĩa

1452

Công Tử Bạc Liêu

Tác giả: Phan Trung Nghĩa 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2004

Giọng đọc: Thu Hiền