Ngôi Nhà Và Con Người 

Tác giả: Huỳnh Duy Phương 

Nhà Xuất Bản Văn Nghệ ấn hành

Giọng đọc: Trung Can