Tướng Quân Hà Đặc – Ngọc Khánh

118

Tướng Quân Hà Đặc

Tác giả: Trần Việt Quỳnh 

Nhà Xuất Bản Kim Đồng ấn hành năm 2000

Giọng đọc: Trung Nghị