Chúng Tôi Có Mặt 

Tác giả: Võ Hồng 

Nhà Xuất Bản Phương Đông ấn hành

Giọng đọc: Trung Can