Hạt Bụi Bên Nhau – Lê Văn Nghĩa

173

Hạt Bụi Bên Nhau

Tác giả: Lê Văn Nghĩa 

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ Tp.HCM ấn hành

Giọng đọc: Trung Can 

05:49